Chúa Đã Đặt Cho Chúng Ta Giới Luật Về Sự Chịu Đựng Lẫn Nhau

28/02/2021jos.thaiSuy niệm Thánh Gioan La San
Nếu Anh Em không cam chịu sự đau khổ nào từ phía các Anh Em đồng sự, thì Thiên Chúa cũng sẽ không chịu đựng Anh Em, và Người sẽ trừng phạt Anh Em cách khủng khiếp, về mọi hành động chống lại Người...

Bài Nguyện Gẫm số 74. Điểm 3: Chúa Đã Đặt Cho Chúng Ta Giới Luật Về Sự Chịu Đựng Lẫn Nhau

Lý do khác khiến Anh Em phải chịu đựng những khuyết điểm của đồng sự, là Thiên Chúa đã đặt việc ấy thành điều răn cho Anh Em. Khi Thiên Chúa đặt Anh Em trong một cộng đoàn, Người đã giao cho Anh Em một gánh nặng khó kham; và gánh nặng đó là gì? Đó là các khuyết điểm của tha nhân. Cho dù gánh này có nặng đến đâu đi nữa, thánh Phaolô cũng muốn chúng ta “hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô” (Gl 6,2). Anh Em đã nghe kỹ bài học này chưa? Anh Em đã hiểu rõ chưa? Vậy hãy đem nó ra thực hành: chính Thiên Chúa đã nêu gương cho Anh Em, đã chịu biết bao đau khổ vì Anh Em, và còn phải gánh chịu nhiều hơn nữa, mỗi ngày! Anh Em đã phạm nhiều tội chống lại Người, mặc dù Anh Em nợ Người nhiều ơn sủng; tuy nhiên, miễn là Anh Em chạy đến với Người, Người sẽ “tha tội cho Anh Em”, nhưng chỉ với điều kiện, như Người đã phán, là Anh Em “cũng tha cho những người có lỗi với anh em” (Mt 6,12), là Anh Em không còn oán giận về những phiền muộn mà người anh em đồng sự đã và sẽ còn gây ra cho Anh Em; đó là điều mà Chúa đã đoan chắc với Anh Em trong đoạn Tin Mừng của ngày hôm nay, là điều xuyên suốt phần mở đầu và kết luận của đoạn ấy.

Vậy nếu Anh Em không cam chịu sự đau khổ nào từ phía các Anh Em đồng sự, thì Thiên Chúa cũng sẽ không chịu đựng Anh Em, và Người sẽ trừng phạt Anh Em cách khủng khiếp, về mọi hành động chống lại Người; còn nếu ngược lại, Anh Em cam chịu mọi điều từ các anh em khác, Thiên Chúa sẽ tha hết mọi tội Anh Em phạm chống lại Người. Người đã nói ở nơi khác rằng: “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em” (Mt 7,2; Mc 4,24; Lc 6,37).
 

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật