Chúa Thánh Thần Linh Hoạt Bằng Ân Sủng

12/04/2021jos.thaiSuy niệm Thánh Gioan La San
Chẳng phải Anh Em làm nhiều việc vì lý do hoàn toàn phàm tục, hay do khuynh hướng tự nhiên ư?

Bài Nguyện Gẫm số 45. Điểm 3: Chúa Thánh Thần Linh Hoạt Bằng Ân Sủng


Mặc dầu kết quả đặc biệt của lòng Chúa nhân hậu, là gìn giữ Anh Em trong ơn nghĩa thánh, tuy nhiên như thế vẫn còn chưa đủ trong cái nghiệp và để sống theo đúng tinh thần của ơn gọi Anh Em; Anh Em còn phải hành động theo ân sủng nữa, và phải tỏ cho người ta thấy rằng Anh Em hành xử dưới sự tác động của Thần Khí. Theo thánh Phaolô, đó phải là dấu hiệu Anh Em đang ở trong ân sủng của Thiên Chúa: “Nếu Anh Em sống nhờ Thần Khí thì cũng phải nhờ Thần Khí mà tiến bước” (Gl 5,25). Vậy Anh Em phải hết sức ý tứ, sao cho bản tính tự nhiên không chiếm phần trong công việc Anh Em làm; sao cho trong hành động của Anh Em, không có một yếu tố nào mà không phải là sản phẩm của ân sủng Thiên Chúa.

Chẳng phải Anh Em làm nhiều việc vì lý do hoàn toàn phàm tục, hay do khuynh hướng tự nhiên ư? Anh Em có làm mọi sự như thể mình đang đứng trước mặt Thiên Chúa, đang thuộc về Thiên Chúa và chỉ duy nhất muốn làm đẹp lòng Người không?

 

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật