Để Nhận Lãnh Chúa Thánh Thần, Phải Tuân Giữ Các Giới Răn Của Thiên Chúa

15/05/2022lasanvnSuy niệm Thánh Gioan La San
Chắc Anh Em đã rời xa thế gian để hoàn toàn hiến mình cho Thiên Chúa và để được tràn trề Thần Khí của Người. Tuy vậy, Anh Em chớ có mong được như ý, trừ phi Anh Em chấp hành từng li từng tí, điều mà Anh Em biết là ý Thiên Chúa. Vậy hãy chú tâm tuân giữ Luật Dòng một cách chính xác.

Bài Suy Gẫm số 42. Điểm 2: Để Nhận Lãnh Chúa Thánh Thần, Phải Tuân Giữ Các Giới Răn Của Thiên Chúa

Điều kiện thứ hai để lãnh nhận Chúa Thánh Thần là sự trung thành tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa, và sự cố gắng thi hành Thánh Ý Người trong mọi việc. Vì như Đức Giêsu Kitô đã phán, chúng ta không thể mong chờ nhận Chúa Thánh Thần, “Đấng sẽ luôn ở giữa amh em và ở trong anh em” (Ga 14,17), Đấng chỉ lấy làm hài lòng bên cạnh những kẻ luôn cố gắng làm điều Thiên Chúa muốn họ làm, những kẻ biết tuân theo Thánh Ý Người trong mọi việc, nếu chúng ta không sẵn sàng hoàn thành ý Thiên Chúa trong mọi sự.

Chắc Anh Em đã rời xa thế gian để hoàn toàn hiến mình cho Thiên Chúa và để được tràn trề Thần Khí của Người. Tuy vậy, Anh Em chớ có mong được như ý, trừ phi Anh Em chấp hành từng li từng tí, điều mà Anh Em biết là ý Thiên Chúa. Vậy hãy chú tâm tuân giữ Luật Dòng một cách chính xác.

 

 

 

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật