LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

05/06/2021jos.thaiSuy niệm Chúa Nhật
Giao Ước mới này, ký kết trong MÁU ĐGS, từ nay qua bí tích và các thừa tác viên của Chúa và Giáo Hội, hy lễ thập giá được tái hiện mỗi ngày trê bàn thờ; và mỗi tín hữu chúng ta đều có dịp đích thân cam kết với Chúa mỗi ngày qua Thánh lễ và Lời Chúa.

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

Xh 24,3-8
Mc 14,12-16.22-26

Hôm nay Chúa Nhật 9 B MTN. Phụng vụ long trọng mừng kính lễ MÌNH MÁU THÁNH ĐỨC GIÊ-SU. Về mặt lịch sử, việc mừng kính lễ này được khởi sự vào năm 1246 tại giáo phận Liêga, nước Bỉ. Đến 11/8/1264, tức là 18 năm sau, ĐGH Urbanô V đã mở rộng lễ này ra cho toàn thế giới qua sắc chỉ TRANSITUTUS. Lễ này nhằm tôn vinh đặc biệt BÍ TÍCH THÁNH THỂ: trước Vaticanô II, hình thức tôn vinh rước kiệu thánh thể long trọng kể cả trên đường phố, được đề cao. Sau Vaticanô II, phụng vụ để ý hơn đến ý nghĩa của ngày lễ được tỏ lộ qua phụng vụ Lời Chúa.

Có thể nói Bí Tích Thánh Thể là chóp đỉnh của tình yêu thần linh tự hiến được Thiên Chúa thể hiện ngay trong dòng lịch sử: toàn thể VŨ TRỤ - CON NGƯỜI – THIÊN CHÚA hiệp nhất nên một trong Thánh Thể. Thật vậy, trong TẤM BÁNH, LY RƯỢU bao gồm toàn thể vũ trụ đó là HOA MẦU RUỘNG ĐẤT; bao gồm phần của nhân loại – là LAO CÔNG CỦA CON NGƯỜI; và thần tính của ĐGS cũng ngự trọn vẹn trong tấm bánh đó. Khi Chúa Cha nhận tấm bánh nhân loại do thừa tác viên linh mục dâng lên, thì Thánh Thần biến tấm bánh phàm nhân thành lương thực thần linh nuôi sống vũ hoàn. Và đức tin Công Giáo khẳng định: trong bí tích cực thánh, MÌNH và MÁU cùng với linh hồn và THẦN TÍNH của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Kitô - và như vậy là Đức Kitô toàn thể - hiện diện một cách đich thực, thật sự và theo bản thể (GLHTCG số 1374). Bí tích tình yêu ấy, được Thiên Chúa từng bước một chuẩn bị và thể hiện trong dòng lịch sử ngang qua một yếu tố nhân loại là GIAO ƯỚC: một giao ước ký kết bằng MÁU. Các bài đọc trong phụng vụ năm B nhấn mạnh đến khía cạnh Giao Ước ký bằng Máu này của bí tích.

Bài đọc 1 trích từ Xh 24 trình bày nghi thức ký kết Giao Ước giữa Thiên Chúa và dân Do thái qua trung gian của ông Môsê. Tại núi Sinai, Thiên Chúa đã ban Luật Chúa cho dân Do thái. Đó là Mười Lời mà ta quen gọi là 10 điều răn. Qua đó Chúa sẽ nhận người Do thái làm dân riêng Chúa, còn họ sẽ tôn thờ Thiên Chúa là Chúa của họ. Dân Do thái đón nghe 10 lời mà Môsê đã nhận từ Thiên Chúa và đọc lại cho họ. Họ đồng thanh hứa “mọi lời Chúa phán chúng tôi sẽ thi hành”. Sáng hôm sau nghi thức ký kết Giao Ước được cử hành:

* Môsê lập bàn thờ, dựng 12 trụ đá biểu tượng cho 12 chi tộc Israel.

* Rồi dâng lễ toàn thiêu, giết bò làm lễ kỳ an dâng cho Thiên Chúa. Môsê chia MÁU của vật hiến tế làm hai phần: một phần để trên bàn thờ (là biểu tượng cho Thiên Chúa).

* Tiếp đó ông lấy cuốn sách đã chép 10 lời mà dân đã đồng ý trước đó, ĐỌC LẠI cho dân; và một lần nữa dân long trọng tuyên thệ “tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo”.

* Bấy giờ Môsê phân nửa số máu còn lại RẢY TRÊN DÂN và nói “đây là Giao Ước Đức Chúa đã lập với anh em…”

Với Giao Ước này, từ nay Thiên Chúa và dân Do thái coi như có cùng chung một sự sống, một vận mạng. Tuy nhiên cũng vì máu là biểu tượng của sự sống, cho nên ký kết bằng máu nghĩa là ký kết bằng chính mạng sống mình; do đó ai vi phạm Giao Ước thì máu người ấy phải đổ ra.

Với Giao Ước bằng máu này, đám nô lệ, ô hợp trở thành một dân: dân tư tế, dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa và Chúa là Chúa của dân (Xh 19,5-6).

Còn trong Tin Mừng, Giao Ước là mộ hành vi tự nguyện , đơn phương phát xuất từ tình yêu thần linh của ĐGS. Trong bữa tiệc ly, kỷ niệm ngày Chiên Vượt Qua chịu sát tế, ĐGS trước khi tự hiến mình trên Thập Giá vào ngày thứ sáu hôm sau, Người đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Bánh và Rượu trong nghi lễ Vượt Qua Do thái đã được ĐGS sử dụng và biến chúng thành THỊT và MÁU Người. ĐGS cầm lấy bánh … và nói “anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy”; và Người cầm lấy chén Rượu … bảo các ông “đây là Máu Thầy, MÁU GIAO ƯỚC, đổ ra vì muôn người”.

Vậy Giao Ước mới này, ký kết trong MÁU ĐGS, từ nay qua bí tích và các thừa tác viên của Chúa và Giáo Hội, hy lễ thập giá được tái hiện mỗi ngày trê bàn thờ; và mỗi tín hữu chúng ta đều có dịp đích thân cam kết với Chúa mỗi ngày qua Thánh lễ và Lời Chúa. Mình và Máu ĐGS là dấu chứng tuyệt vời của tình yêu vô định của Thiên Chúa trong ĐGS.

 

Pet. Đình Long, FSC

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật