NGÀY THỨ 06: Làm cho chính Chúa (Thứ 2 Tuần 1)

21/02/2021jos.thaiMùa Chay
Nếu nhìn kỹ những việc thiện tôi đã làm, có thể ngạc nhiên mà nói rằng: tới 50% công việc của tôi "đã được trả công rồi" vì tôi làm cho chính tôi, không phải cho chính Chúa.

ĐỌC
Mt 25, 31-46
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: 'Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta'. Khi ấy người lành đáp lại rằng: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?' Vua đáp lạI: 'Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta'.
SUY
"Làm trước lãnh lương sau" và "đừng làm việc không công vô ích" là hai điều tôi cần ghi nhớ. Nếu nhìn kỹ những việc thiện tôi đã làm, có thể ngạc nhiên mà nói rằng: tới 50% công việc của tôi "đã được trả công rồi" vì tôi làm cho chính tôi, không phải cho chính Chúa. Nhiều việc thiện tôi khởi đầu làm vì Chúa, làm vì người anh em nhưng cuối cùng thì "cái tôi" đã lẻn vào, chiếm chỗ lúc nào không hay biết, để rồi tôi đã được trả công cho công việc ấy.
Đôi bàn tay thường rất tốt vì nó chỉ biết làm, nhưng cái miệng thì lại hay làm hỏng chuyện, vì tay thì âm thầm làm nhưng cái miệng thì... hay la to. Một điều làm việc thiện không công khác nữa mà tôi thường mắc phải, đó là những đóng góp lớn, bố thí lớn tôi làm vì muốn tên mình được khắc trên "bia đá", được ghi trong "sổ vàng", được đặt tên cho giếng nước v.v... Phải chăng tôi đã quên mất lời Chúa nói, hãy vui mừng chỉ khi tên anh em được ghi trên trời. Tôi đã ghi tên của mình dưới đất, đến khi Sổ Trường Sinh mở ra chỉ thấy những trang với bài không tên số 1, không tên số 2....
LÀM
Mt 25,35
Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta.
- Với chính mình: âm thầm làm việc thiện, bố thí, cho đi mà không cần ai biết đến.
- Với tha nhân: quảng đại giúp đỡ người nghèo, thăm viếng người đau yếu, ủi an người đau khổ.
- Với Chúa: làm vì yêu Chúa, vì danh Chúa, làm để tạ ơn Chúa.
NHỚ
Mt 25,40
Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.
Cầu nguyện: Cầu nguyện bộc phát theo cảm nhận của mình.

 

Cát Minh

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật