Người Thầy Phải Hết Sức Nhiệt Thành Giúp Các Linh Hồn

22/03/2021lasanvnSuy niệm Thánh Gioan La San
Vì lòng nhiệt thành nồng nàn lo cho phần rỗi linh hồn của những trẻ mà Anh Em dạy dỗ, phải khiến Anh Em cống hiến và hy sinh cả cuộc đời, hầu cung cấp cho chúng một nền giáo dục Kitô giáo, cho chúng hưởng cuộc sống ân sủng ở đời này, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

Bài Nguyện Gẫm số 201. Điểm 3: Người Thầy Phải Hết Sức Nhiệt Thành Giúp Các Linh Hồn

Vì công tác của Anh Em có mục đích là cứu rỗi các linh hồn, nên mối lo âu đầu tiên của Anh Em phải là dùng hết khả năng mà đạt cho được mục đích ấy; để làm thế, Anh Em phải một cách nào đó, noi gương Thiên Chúa, bởi vì Người đã quá yêu thương các linh hồn do Người tạo dựng, cho nên khi thấy chúng mắc phải vòng tội lỗi và không có cách tự giải thoát, Người đã tỏ lòng nhiệt thành và sự ưu ái cho phần rỗi của chúng, bằng cách sai chính Con của mình đến giải cứu chúng khỏi tình trạng đốn mạt ấy. Cách đối xử như vậy đã khiến Đức Giêsu Kitô nói rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).

Đó là điều Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô đã làm, để tái lập ân sủng mà các linh hồn đã đánh mất. Cũng vậy, có điều gì mà Anh Em chẳng phải làm cho các linh hồn ấy, qua thừa tác vụ của mình, nếu Anh Em nhiệt tình lo phần rỗi của chúng; và ước gì đối với các học sinh, Anh Em có được tâm tư mà thánh Phaolô đã dành cho những kẻ nghe ngài rao giảng Tin Mừng; ngài đã viết thư cho họ như sau: “Điều tôi tìm kiếm không phải là của cải của anh em, mà là chính anh em” (2Cr 12,14), tức là linh hồn của các học sinh vậy.

Khi công tác, Anh Em buộc phải có lòng nhiệt thành thật tích cực và sống động, đến mức Anh Em có thể nói với phụ huynh học sinh điều đã ghi trong Kinh Thánh: “Người, thì xin ông cho lại tôi; còn tài sản, ông cứ lấy” (St 14,21); nghĩa là trách nhiệm của chúng ta là phải nỗ lực để các học sinh được rỗi linh hồn. Đàng khác, cũng chính vì mục đích này mà Anh Em đã cam kết hướng dẫn và dạy dỗ các em. Hãy nói thêm điều Đức Giêsu Kitô đã nói về đàn chiên được Người làm Chủ Chăn và cứu độ: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10); bởi vì lòng nhiệt thành nồng nàn lo cho phần rỗi linh hồn của những trẻ mà Anh Em dạy dỗ, phải khiến Anh Em cống hiến và hy sinh cả cuộc đời, hầu cung cấp cho chúng một nền giáo dục Kitô giáo, cho chúng hưởng cuộc sống ân sủng ở đời này, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa: Nhiệt thành

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật