Những Cám Dỗ Đối Với Các Bề Trên

20/06/2021jos.thaiSuy niệm Thánh Gioan La San
Khi vâng phục Bề Trên, ta không phải vâng phục cá nhân con người ấy mà là vâng phục chính Thiên Chúa.

Bài Nguyện Gẫm số 10. Điểm 2: Những Cám Dỗ Đối Với Các Bề Trên

Những cám dỗ và khó khăn quan trọng nhất, thông thường nhất, chống lại đức vâng phục, thì liên quan đến người ra lệnh, hoặc đến nội dung của lệnh truyền. Liên quan đến người ra lệnh, sự cám dỗ hay khó khăn bắt nguồn từ việc ta chỉ nhìn kẻ ấy như một con người, dù thật ra kẻ ấy thay mặt cho Thiên Chúa, và lúc đó, kẻ ấy phải được nhìn nhận trong tư cách ấy mà thôi; vì như Thánh Phaolô nói “không có quyền bính nào”, - đặc biệt khi sai khiến, ra lệnh hoặc cấm đoán điều chi liên quan đến phần rỗi, - “mà không bởi Thiên Chúa” (Rm 13,1). Chắc hẳn để loài người nhận thức và ghi nhớ điều ấy mà ở nhiều nơi trong Cựu Ước, sau khi Chúa truyền một lệnh nào, Người đều phán thêm: “Ta là Đức Chúa” hay “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi” (Xh 29,46). Và vì chúng ta không thể không vâng phục Thiên Chúa, thế thì, trong một cộng đoàn cũng vậy, ta không thể từ chối vâng phục Bề Trên mà không phạm tội bất tuân phục Thiên Chúa. Cũng chính vì thế mà dù chúng ta có những phiền muộn nào đối với Bề Trên, thì chỉ nên đặt sự buồn phiền ấy dưới góc độ con người, chứ không nên liên kết nó với tư cách của vị này; lý do là khi vâng phục Bề Trên này, ta không phải vâng phục cá nhân con người ấy mà là vâng phục chính Thiên Chúa.

Thế nên, xin Anh Em đừng nại ra những buồn phiền với các Bề Trên để khỏi vâng phục họ. Vì làm như thế, hóa ra chúng ta đổ hết cho Thiên Chúa trách nhiệm về những đau buồn đó.

 

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật