Sự Sám Hối Mang Lại Ơn Tha Tội - Thứ 7 Sau Chúa Nhật 29 Thường Niên

23/10/2020jos.thaiSuy niệm Thánh Gioan La San
Thiên Chúa hằng ngày vẫn tiếp tục răn đe con người, như Người đã làm đối với dân thành Ninivê; như lời răn đe này đã làm cho dân sợ, cũng thế chúng cũng giục những ai đang sống tại thế phải lo sám hối.

 

Bài Nguyện Gẫm số 4. Điểm 2: Sự Sám Hối Mang Lại Ơn Tha Tội.

Có lời chép về thánh Gioan Tẩy giả rằng “Ngài rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội” (Lc 3,3), vì sự ăn năn đền tội làm cho các tội lỗi của những ai xúc phạm đến Thiên Chúa được thứ tha, theo như lời thánh Phêrô từng nói với người Do Thái trong sách Công Vụ Tông Đồ: “Anh Em hãy sám hối và mỗi người phải chịu phép rửa, nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội” (Cv 2,38). Đó là mục đích riêng của đức tính sám hối, và chỉ một mình đức tính ấy mới có khả năng làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa đối với tội nhân. Chính Chúa đã nói qua tiên tri Êdêkien, bằng những lời như sau: “Nếu nó (kẻ gian ác) từ bỏ tội lỗi mà trở lại và thực hành điều công minh chính trực … mọi tội lỗi nó đã phạm, người ta sẽ không còn nhớ đến nữa” (Ed 33,14-16). Thánh Phêrô, khi rao giảng để dân Do Thái hiểu những chân lý Tin Mừng, cũng nói: “Anh Em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa để Người xóa bỏ tội lỗi cho Anh Em” (Cv 3,19).
Thánh Giêrônimô nói dân thành Ninivê đã từng chọc giận Trời cao bằng những việc làm vô đạo của họ; nhưng sau đó, chính nhờ cử chỉ sám hối mà họ khiến “Chúa thay đổi bản án hủy diệt kinh thành của họ” (St 3,4-10). Họ chỉ được toại nguyện nhờ thay lòng đổi dạ trước lời rao giảng của Giôna và như ông vua của họ kêu mời. Thánh Ambrôsiô nói là họ không còn cách nào để ngăn chận những tai họa chực đổ xuống trên đầu họ, ngoài việc ăn chay trường kỳ, trùm áo bố gai và phủ tro lên đầu, để làm nguôi cơn thịnh nộ của Chúa.
Một cách tương tự, Anh Em sẽ được tha mọi tội mà Anh Em đã phạm lúc còn ở ngoài đời, kể cả những tội mà Anh Em mắc phạm mọi ngày trong nhà Chúa; vì như thánh Giêrônimô nói, Thiên Chúa hằng ngày vẫn tiếp tục răn đe con người, như Người đã làm đối với dân thành Ninivê; như lời răn đe này đã làm cho dân sợ, cũng thế chúng cũng giục những ai đang sống tại thế phải lo sám hối. Thế thì chúng ta hãy biết lợi dụng noi theo gương tốt đáng phục như vậy.

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật