12

HĐGM: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa năm 2020

Giáo hội Việt Nam

Trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi cũng rất quan tâm đến những lệch lạc trong đời sống đức tin nơi một vài phong trào đạo đức, có thể do thiếu hiểu biết giáo lý, hoặc do những bất cập trong các ...

Chi tiết

HĐGM: Hội nghị thường niên ngày thứ II

Giáo hội Việt Nam

WHĐ (14.10.2020) – Ngày làm việc thứ II của Hội nghị thường niên 2020 được bắt đầu với cử hành phụng vụ Kinh sáng, như thường lệ, và Thánh lễ kính thánh Giuse do Đức Tổng Giám mục Giuse ...

Chi tiết

Thư Kêu Gọi Cầu Nguyện Và Cộng Tác Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt

Giáo hội Việt Nam

Sự chia sẻ của anh chị em, vừa thực hiện giáo huấn yêu thương của Chúa, vừa thể hiện truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam.

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật