12

Tóm Lược Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo

Giáo Lý

Tóm lược trọn bộ giáo lý HTCG do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng, FSC biên soạn.

Chi tiết

GLHTCG Phần 4 - Cầu Nguyện Và Phụng Vụ Kitô Giáo

Giáo Lý

Tập sách tóm lược giáo lý HTCG Phần Thứ Bốn được biên soạn bởi các tác giả: Giuse Lê Văn Phượng, FSC; Giuse Trần Ngọc Quý, FSC

Chi tiết

GLHTCG Phần 3 - Đời Sồng Mới Trong Chúa Kitô

Giáo Lý

Tập sách tóm lược giáo lý HTCG Phần Thứ Ba do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng, FSC biên soạn.

Chi tiết

GLHTCG Phần 2 - Cử Hành Mầu Nhiệm Kitô Giáo

Giáo Lý

Tập sách tóm lược giáo lý HTCG Phần Thứ Hai được biên soạn bởi các tác giả: Giuse Lê Văn Phượng, FSC; Bernard Trần Công Định.

Chi tiết

GLHTCG Phần 1 - Tuyên Xưng Đức Tin

Giáo Lý

Tập sách tóm lược giáo lý HTCG Phần Thứ Nhất do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng, FSC biên soạn.

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật