12

Linh Đạo La San

Linh đạo

Trong tinh thần đức tin, các Sư Huynh La San luôn ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa và từng bước một dẫn dắt học sinh đến với Đức Kitô là vị Thầy Chí Thánh qua công cuộc giáo dục.

Chi tiết

CÙNG NHAU BƯỚC ĐI

Linh đạo

Vài suy tư về hành trình ơn gọi của cha Gioan La San và của mỗi chúng ta

Chi tiết

LINH ĐẠO LA SAN Và Thiên Chúa Ba Ngôi

Linh đạo

Nhà thần học và thần bí Tin Lành Dietrich Bonhoeffer, từ lao tù Đức Quốc Xã, vào tháng 4/1944, đã viết cho những bạn hữu chí thân những lời mà ngày nay đã trở nên sự thách thức và dày vò nhiều thế hệ ...

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật