12

Ngày cổ võ ơn gọi 2020

Sứ mạng

Hòa chung bầu khí của Chúa Chúa Chiên Lành, ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, anh em Dự Tu La San Mai Thôn đã có một ngày sinh hoạt đầy năng động và ý nghĩa. (Theo Truyền Thông La San)

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật