12

Mối tương quan giữa Con người, Thiên Chúa, Tiền Của - Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa hôm nay đặt chúng ta trước một vấn đề rất là cụ thể và luôn mang tính thời sự đối với cuộc sống nhân loại: TIỀN CỦA. Chính xác hơn, Lời Chúa hôm nay đề cập đến chủ đề CÁCH THỨC SỬ DỤNG ...

Chi tiết

Tình yêu tha thứ của Thiên Chúa đối với phàm nhân tội lỗi - Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi tín hữu suy ngắm về lòng thương xót bao la của Thiên Chúa đối với phàm nhân tội lỗi. Tình yêu ấy được biểu lộ qua việc tha thứ vô điều kiện Chúa luôn tuôn tràn cho ...

Chi tiết

Chúa tạo điều kiện đưa con người đi vào sự hiệp thông với mầu nhiệm Thánh Ý Chúa - Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa hôm nay mời chúng ta chiêm niệm dự tính của Thiên Chúa muốn con người thông hiệp vào mầu nhiệm Thánh Ý Người dù tự sức con người là không thể được. Chính vì thế Thiên Chúa đã tạo nên các ...

Chi tiết

Khiêm nhường trong ứng xử và hoa trái của Khiêm nhường - Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa của Chúa Nhật XXII C Mùa Thường Niên mời gọi chúng ta suy tư về chủ đề ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG. Các bản văn phụng vụ hôm nay trình bày đức khiêm nhường không bằng những khái niệm lý thuyết, ...

Chi tiết

Tính phổ quát của ơn cứu độ - Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa của Chúa Nhật XXI Mùa Thường Niên mời chúng ta cùng suy gẫm về chủ đề: tính phổ quát của ơn cứu độ. Điểm kết thúc của bài đọc 1 và Tin Mừng hôm nay đều nói tới việc dân ngoại được thông hiệp ...

Chi tiết

Sứ vụ và số phận những người dám can đảm nói lên sự thật - Chúa Nhật 20 Thường Niên Năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa hôm nay mời chúng ta suy gẫm về một thực tại nhân sinh mà chúng ta thường gặp thấy trong các xã hội coi nhẹ đạo đức tôn giáo, luân lý làm người để chỉ biết chạy ...

Chi tiết

can đảm, tín thác chờ đón thời điểm giải cứu mà Thiên Chúa đã hứa - Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa của Chúa Nhật XIX C Mùa Thường Niên đề cập đến một chủ đề quen thuộc trong Mùa Vọng: CHÚA ĐẾN! Nhưng ở đây không chú tâm đến một đặc điểm của Mùa Vọng là “tính bất ngờ” của việc Chúa ...

Chi tiết

Hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa - Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa hôm nay mời chúng ta suy niệm về một đề tài rất thiết thực và gắn bó chặt chẽ với cuộc sống con người. Đó là vấn đề CỦA CẢI. Hay nói đúng hơn đó là mối tương quan giữa con người và của ...

Chi tiết

Lời cầu nguyện tín thác và kiên trì sẽ được nhậm lời - Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa hôm nay chỉ nói lên điều này: những người đang kêu xin Chúa (Abraham ở bài đọc 1, và các môn đệ trong bài đọc Tin Mừng), họ thành thực bộc lộ toàn bộ tâm tư, suy nghĩ của họ ra cho Chúa, ...

Chi tiết

Đón rước Chúa vào nhà và chăm chú lắng nghe Lời Chúa - Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa hôm nay Mùa Thường Niên XVI C tiếp tục hướng dẫn chúng ta một cách thức sống cụ thể hồn sống MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI, vẫn thường gặp trong cuộc sống thường ngày để cho lời Chúa thấm nhập vào cuộc ...

Chi tiết

Công bố niềm vui cứu độ đến gần - Chúa Nhật 14 Thường Niên Năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa hôm nay mời chúng ta bước vào một cuộc sống mới: một cuộc sống tràn đầy niềm vui và hy vọng, chan chứa ân sủng; nhưng cũng là một cuộc sống chiến đấu với những thách đố, trách nhiệm, những ...

Chi tiết

Ơn gọi và đáp trả: dứt khoát theo Thầy - Chúa Nhật 13 Thường Niên Năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Chủ đề Lời Chúa hôm nay khá rõ: Việc đến với Chúa và đi theo Người không là một sáng kiến, một chọn lựa bắt nguồn từ ước vọng của con người, mà là khởi nguyên từ dự tính của Thiên Chúa. Thật vậy, sau ...

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật