12

Những hình ảnh tiên trưng hé mở dần mầu nhiệm Thánh Thể - Lễ Mình Máu Chúa Kitô

Suy niệm Chúa Nhật

Hôm nay Giáo Hội mừng trọng thể lễ Mình Máu Thánh Đức Giêsu. Lễ này được Giáo Hội thiết lập khá muộn, vào thế kỷ XIII, không nhằm mục đích tưởng niệm việc Đức Giêsu lập Bí ...

Chi tiết

Liên hệ hỗ tương giữa Ba Ngôi được mặc khải từng bước - Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Hôm nay Giáo Hội mừng kính lễ Chúa Ba Ngôi. Sau khi trao ban Thánh Thần cách công khai cho đoàn môn đệ Đấng Phục Sinh qua biến cố “hiện xuống”, Thiên Chúa đã tỏ mình cách trọn vẹn cho đoàn môn đệ. Và ...

Chi tiết

Chúa Thánh Thần được trao ban cho đoàn môn đệ, và các hoa trái của hồng ân Thánh Thần - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Suy niệm Chúa Nhật

Hôm nay Giáo Hội mừng kính biến cố Thánh Thần đến trên đoàn môn đệ tiên khởi, biến đổi họ từ một nhóm người nhỏ bé, nhút nhát trở thành những chứng nhân anh dũng của mầu nhiệm phục sinh của Đức ...

Chi tiết

Đức Giêsu thăng thiên tiến vào cảnh vực, vinh quang của Thiên Chúa - Lễ Thăng thiên Năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Hôm nay Giáo Hội mừng biến cố Đức Giêsu Thăng Thiên. Đức Giêsu Thập giá, sau khi từ cõi chết trỗi dậy, hiện ra cho một số người, đặc biệt là cho Nhóm Mười Một để chuẩn bị cho các ông tiếp nối sứ vụ ...

Chi tiết

Vai trò Chúa Thánh Thần trong lòng Giáo Hội - Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa hôm nay tiếp tục mời gọi chúng ta chiêm ngắm hoa trái của mầu nhiệm Phục Sinh, đó là sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa – Đức Giêsu – tín hữu.

Chi tiết

Tâm tình và di sản mà người mục tử dành cho đoàn chiên - Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa của Chúa Nhật V C Mùa Phục Sinh tiếp tục chủ đề của Chúa Nhật IV C, nói về mối tương quan giữa mục tử và đàn chiên. Tuy nhiên điểm nhấn của Chúa Nhật V C là TÂM TÌNH ƯU ÁI CỦA NGƯỜI MỤC TỬ ...

Chi tiết

Tương quan giữa chiên đối với Mục Tử - Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Năm phụng vụ bước vào Chúa Nhật IV C Mùa Phục Sinh. Mặc dù Mùa Phục Sinh chỉ mới trôi qua nửa chặng đường, các bài đọc phụng vụ không còn trực tiếp nói đến biến cố phục sinh nữa. Các bài đọc Tin Mừng ...

Chi tiết

Vâng nghe Lời Chúa: cội nguồn mọi phúc lộc - Chúa Nhật III Phục Sinh Năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Chúng ta bước vào Chúa Nhật III C Mùa Phục Sinh. Lời Chúa tiếp tục mời chúng ta suy niệm về mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu và những hoa trái của mầu nhiệm trong đời sống Giáo Hội. Những lần Đấng ...

Chi tiết

chứng từ Cộng Đoàn, một dấu chỉ lôi cuốn kẻ khác đến với đức tin - Chúa Nhật II Phục Sinh

Suy niệm Chúa Nhật

Hôm nay Chúa Nhật II Phục Sinh, cũng gọi là Chúa Nhật của Tuần Bát Nhật phục sinh, tức là tám ngày kể từ khi đoàn môn đệ khám phá ra Ngôi Mộ Trống rồi ngay sau đó, một số người được Đấng Phục ...

Chi tiết

Lời Chúa là nền tảng của đức tin Phục Sinh - Chúa Nhật Phục Sinh

Suy niệm Chúa Nhật

Mùa Phục Sinh đã tới. Men mới là Đức Kitô phục sinh đã thấm nhập và hoạt động trong nhân tính của chúng ta. Từ nay cuộc sống của người kitô hữu trở nên đầy ý nghĩa thần linh nhờ ánh sáng phục ...

Chi tiết

Chúa Nhật Lễ Lá - Năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Chúng ta bước vào tuần lễ cuối cùng của Mùa Chay. Phụng vụ gọi đây là Tuần Thánh, bắt đầu từ Chúa Nhật Lễ Lá đến hết đêm Vọng Phục Sinh. Các cử hành phụng vụ trong Tuần Thánh diễn tả ĐỒNG ...

Chi tiết

Hãy đón nhận hồng ân đổi mới Chúa đang ban tặng - Chúa nhật 5 Mùa chay năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa của Chúa Nhật V gợi lên cho chúng ta một điều phải tránh để những gì Chúa thương ban thật sự trổ sinh hoa trái trong chúng ta. Lời khuyên đó tóm lại trong chữ “ĐỪNG”. “Đừng nhớ lại những ...

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật