12

Niềm Vui - Chúa nhật 4 Mùa chay năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta lên đường trở về với Chúa là Cha, nhận ra sai lỗi của mình, nhận ra tình trạng cùng khốn của mình (cho dù mình là con cả hay con thứ) ...

Chi tiết

Thiên Chúa tỏ mình và can thiệp giải cứu - Chúa nhật 3 Mùa chay năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Mùa Chay bước vào tuần thứ ba. Lời Chúa hôm nay gợi nhắc lại cho chúng ta những nét tiêu cực trong thân phận con người tội lỗi: đó là khổ đau, bất hạnh luôn rình rập chụp xuống đầu tội nhân. Bất hạnh ...

Chi tiết

Loan báo trước vinh quang PHỤC SINH tiềm ẩn trong Thập Giá - Chúa nhật 2 Mùa chay năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Năm phụng vụ bước vào Chúa Nhật II C Mùa Chay. Lời Chúa mời gọi tiếp tục suy niệm chủ đề “chiến đấu thiêng liêng” để nhận ra được con người thật, tội lỗi của mình; để vạch mặt mưu đồ, ác tâm của ma ...

Chi tiết

Chiến đấu thắng cám dỗ để làm theo ý Chúa, thờ lạy Người - Chúa nhật 1 Mùa chay năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Chúng ta đã bước vào Mùa Chay. Đối với người Công Giáo, đó là “mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng”. Một cuộc chiến đấu thiêng liêng không nhằm dành dựt, chiếm đoạt những lợi lộc bất toàn, giới hạn, ...

Chi tiết

Mùa Chay

Suy niệm Chúa Nhật

Sống Mùa Chay không chỉ là một việc đạo đức cá nhân, nhưng trước tiên và quan trọng hơn đó là công việc đổi mới, thanh luyện của toàn Nhiệm Thể.

Chi tiết

Tiêu chuẩn phân biệt lành dữ - Chúa nhật 8 Thường niên năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa của Chúa Nhật VIII C Mùa Thường Niên đã khai thác từ kho tàng kinh nghiệm của “túi khôn nhân loại” rút ra những bài học quý giá giúp con người sống trung thực hơn với bản thân mình, đồng ...

Chi tiết

Hãy yêu kẻ thù - Chúa nhật 7 Thường niên năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa của Chúa Nhật VII C Mùa Thường Niên mời chúng ta suy gẫm về một lệnh truyền xem ra đi ngược lại với khuynh hướng tình cảm tự nhiên của con người, dạy chúng ta cung cách ứng xử phải ...

Chi tiết

Hạnh phúc thật cho những ai cậy tin vào Chúa - Chúa nhật 6 Thường niên năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa của Chúa Nhật VI C Mùa Thường Niên đề cập đến một vấn đề luôn mang tính thời sự và tất cả mọi người đều quan tâm. Đó là “Hạnh Phúc” và “bất hạnh”. “Hạnh phúc” chắc chắn ai cũng ước mơ và tìm ...

Chi tiết

Lời mời gọi của Thiên Chúa  và sự đáp trả của con người - Chúa nhật 5 Thường niên năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa hôm nay mời chúng ta suy niệm về chủ đề ƠN GỌI, nhìn từ phía Thiên Chúa và Lời ĐÁP TRẢ từ phía con người.

Chi tiết

Can đảm công bố sứ điệp của Chúa không sợ hãi - Chúa nhật 4 Thường niên năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa hôm nay tiếp tục chủ đề tuần trước: BUỘC phải loan báo Lời Chúa cho mọi người. Tuần trước nhấn mạnh tới tính cộng đoàn của việc NGHE – TIN – LOAN BÁO Lời Chúa. Về phần người nghe, tuần trước ...

Chi tiết

Phải công khai công bố Lời Chúa - Chúa nhật 3 Thường niên năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật III C Mùa Thường Niên hướng suy tư chúng ta về chủ đề LỜI CHÚA, Bài đọc 1 lẫn Tin Mừng đều đề cập đến việc Lời Chúa được tôn vinh giữa cộng đoàn. Dân chúng đang tụ họp lại với nhau để ...

Chi tiết

Niềm vui nên trọn nhờ được Thiên Chúa cứu giúp kịp thời - Chúa nhật 2 Thường niên năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa của Chúa Nhật II C Mùa Thường Niên, Đức Giêsu tiếp tục hiển linh qua cuộc sống công khai: tất cả mọi lời Người dạy, mọi việc Người làm đều bày tỏ vinh quang Thiên Chúa và đem lại ơn cứu độ ...

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật