12

Điều răn đứng hàng đầu - Chúa nhật 31 Thường niên năm B

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa của Chúa Nhật 31 Thường Niên năm B mời gọi chúng ta suy niệm về một vấn đề tốn nhiều giấy mực của kiếp làm người: Luật và giữ Luật.

Chi tiết

Lòng thương xót Chúa tha thứ, phục hồi tội nhân khổ đau bất hạnh - Chúa Nhật 30 Thường Niên năm B

Suy niệm Chúa Nhật

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người tội lỗi bất hạnh. Khổ đau là hậu quả của tội.

Chi tiết

Đường Thập Giá của người công chính là đường mang ơn cứu độ đến cho muôn người - Chúa Nhật 29 Thường Niên năm B

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa của Chúa Nhật 29 mùa Thường Niên năm B vẫn tiếp tục chủ đề lớn "đường lối của Thiên Chúa và thái độ đáp trả của con người".

Chi tiết

Tìm kiếm Đức Khôn Ngoan, ân huệ nhưng không của Thiên Chúa. Đó chính là Đức Kitô - Chúa Nhật 28 Thường Niên năm B

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa của Chúa Nhật 28 mùa Thường Niên năm B đề nghị chúng ta suy niệm về một thực tại nhân sinh luôn nóng bỏng của kiếp làm người. Đó là nỗi KHÁT VỌNG và sự KIẾM TÌM đối tượng ...

Chi tiết

Tính duy nhất và bất khả phân ly của hôn nhân kitô giáo - Chúa Nhật 27 Thường Niên năm B

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa của Chúa Nhật XXVII B Mùa Thường Niên, đề cập đến một vấn đề luôn mang tính thời sự và quan trọng trong thân phận làm người; Đây là nền tảng của đời sống cộng đồng, xã hội của con ...

Chi tiết

LỄ MÂN CÔI

Suy niệm Chúa Nhật

Lễ Đức Mẹ Mân Côi do Đức Giáo Hoàng Piô V thiết lập vào năm 1572 để tạ ơn, tôn vinh Mẹ đã gìn giữ bảo vệ đoàn con cái, giúp Giáo Hội đẩy lui được cuộc xâm lăng của Hồi Giáo tại vịnh Lépantô vào ...

Chi tiết

Tính đố kỵ của con người và lòng quảng đại nhưng không của Thiên Chúa - Chúa Nhật 26 Thường Niên năm B

Suy niệm Chúa Nhật

Phụng vụ Lời Chúa Mùa Thường Niên XXVI B tiếp tục chủ đề của hai Chúa Nhật trước, mời gọi chúng ta suy niệm về đường lối của Thiên Chúa và phản ứng đáp trả từ phía con người trước đường lối đó.

Chi tiết

Mưu đồ của phàm nhân và đường lối của Thiên Chúa - Chúa Nhật 25 Thường Niên

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa của Chúa Nhật XXV B Mùa Thường Niên tiếp tục chủ đề của tuần trước đề cập đến đường lối cứu độ của Thiên Chúa và phản ứng đáp trả lại từ phía của con người.

Chi tiết

Đấng Thiên Sai và con đường Thập Giá - Chúa Nhật 24 Thường Niên

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa của Chúa Nhật XXIV B hé mở một chút về con người và sứ mạng của Đức Giêsu. Người thật sự là ai? Người có vị trí nào trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa? Và Người đã chọn “chiến lược”, ...

Chi tiết

Dấu chỉ giúp nhận biết thời thiên sai đã tới: ơn phục hồi - Chúa Nhật 23 Thường Niên

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa của Chúa Nhật XXIII B Mùa Thường Niên thổi vào cuộc đời khổ đau của nhân loại một luồng khí tươi vui, hy vọng.

Chi tiết

Phải nghiêm túc thực hành đúng mực lệnh truyền của Thiên Chúa - Chúa Nhật 22 Thường Niên

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa của Chúa Nhật XXII B Mùa Thường Niên đề cập đến một chủ đề thiết thân và luôn mang tính thời sự của thân phận con người thọ tạo: con người phải tuân thủ, thực thi các lệnh truyền của Thiên ...

Chi tiết

Đáp trả phải có từ phía con người trước bao hồng ân đã được Chúa ban tặng - Chúa Nhật 21 Thường Niên

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa của chúa nhật 21 thường niên B hướng đến là THÁI ĐỘ ĐÁP TRẢ TỪ PHÍA CON NGƯỜI trước những mặc khải, hồng ân mà Thiên Chúa đã yêu thương ban tặng cho nhân loại.

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật