12

Thứ Bảy Tuần 4 Mùa Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

Người bảo các ông: “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng và nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông nên các ông không có thời giờ ăn uống nữa.

Chi tiết

Thứ Sáu Tuần 4 Mùa Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục.

Chi tiết

Thứ Năm Tuần 4 Mùa Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.

Chi tiết

Thứ Tư Tuần 4 Mùa Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi,

Chi tiết

Thứ Ba Tuần 4 Mùa Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.

Chi tiết

Thứ Hai Tuần 4 Mùa Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

Anh cứ về nhà với thân nhân, và loan tin cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào.

Chi tiết

Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.

Chi tiết

Thứ Sáu Tuần 3 Mùa Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

Ðêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.

Chi tiết

Ngày 26/1: Thánh Timôthê và thánh Titô

Suy niệm hằng ngày

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.

Chi tiết

Ngày 25/01: Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại

Suy niệm hằng ngày

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.

Chi tiết

Mùng 3 Tết: Thánh hóa công ăn việc làm

Suy niệm hằng ngày

Phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.

Chi tiết

Mùng 2 Tết: Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ

Suy niệm hằng ngày

Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật