12

Thứ Tư tuần 17 Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vui mừng trở về bán tất cả, mà mua thửa ruộng ấy.

Chi tiết

Thứ Ba tuần 17 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều ác, mà tống ra khỏi Nước của Người.

Chi tiết

Thánh Joachim và thánh Anna, song thân Đức Maria

Suy niệm hằng ngày

Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy.

Chi tiết

Thứ Bảy tuần 16 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Ðến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy nhặt cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”

Chi tiết

Thứ Sáu tuần 16 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Kẻ được gieo vào đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”

Chi tiết

Ngày 22/07: thánh nữ Maria Mađalêna

Suy niệm hằng ngày

Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

Chi tiết

Thứ Tư tuần 16 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.

Chi tiết

Thứ Ba tuần 16 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.

Chi tiết

Thứ Hai tuần 16 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna.

Chi tiết

Thứ Bảy tuần 15 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Ngài sẽ không cãi vã, không to tiếng... Cây lau bị dập Ngài không đành bẻ gẫy; tim đèn leo lét Ngài chẳng nỡ tắt đi.

Chi tiết

Thứ Sáu tuần 15 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội.

Chi tiết

Thứ Năm tuần 15 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật