12

Thứ Bảy tuần 8 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?

Chi tiết

Thứ Sáu tuần 8 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện dành cho mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp.

Chi tiết

Thứ Năm tuần 8 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Ðức Giêsu hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.

Chi tiết

Đức Maria đi viếng bà Êlisabét

Suy niệm hằng ngày

Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?

Chi tiết

Thứ Ba tuần 8 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu.

Chi tiết

Thứ Hai tuần 8 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta.

Chi tiết

Thứ Bảy tuần 7 Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực.

Chi tiết

Thứ Sáu tuần 7 Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy.

Chi tiết

Thứ Năm tuần 7 Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

Chi tiết

Thứ Tư tuần 7 Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

Chi tiết

Thứ Ba tuần 7 Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian.

Chi tiết

Thứ Hai tuần 7 Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật