12

Thứ Bảy tuần 5 Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em

Chi tiết

Thứ Sáu tuần 5 Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau

Chi tiết

Thứ Năm tuần 5 Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy.

Chi tiết

Thứ Tư tuần 5 Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.

Chi tiết

Thứ Ba tuần 5 Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.

Chi tiết

Thứ Hai tuần 5 Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến.

Chi tiết

Thứ Bảy tuần 4 Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc.

Chi tiết

Thứ Sáu tuần 4 Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.

Chi tiết

Thứ Năm tuần 4 Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

Chi tiết

Thứ Tư tuần 4 Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm.

Chi tiết

Thứ Ba tuần 4 Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi.

Chi tiết

Thứ Hai tuần 4 Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật