12

Thứ Hai tuần 2 mùa Chay

Suy niệm hằng ngày

Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ.

Chi tiết

Thứ Bảy tuần 1 mùa Chay

Suy niệm hằng ngày

Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con.

Chi tiết

Thứ Sáu tuần 1 mùa Chay

Suy niệm hằng ngày

Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị tòa án luận phạt.

Chi tiết

Thứ Năm tuần 1 mùa Chay

Suy niệm hằng ngày

Những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế.

Chi tiết

Thứ Tư tuần 1 mùa Chay

Suy niệm hằng ngày

Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng.

Chi tiết

Thứ Ba tuần 1 mùa Chay

Suy niệm hằng ngày

Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin”.

Chi tiết

Ngày 22/02: Lập Tông tòa Thánh Phêrô

Suy niệm hằng ngày

Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.

Chi tiết

Thứ Bảy sau Lễ Tro

Suy niệm hằng ngày

Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.

Chi tiết

Thứ Sáu sau Lễ Tro

Suy niệm hằng ngày

“Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay”.

Chi tiết

Thứ Năm sau Lễ Tro

Suy niệm hằng ngày

“Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta.

Chi tiết

Thứ Tư Lễ Tro - Giữ chay và kiêng thịt

Suy niệm hằng ngày

“Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo,sẽ trả công cho anh”

Chi tiết

Thứ Ba Tuần 6 Mùa Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

Người răn bảo các ông: "Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê!”

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật