12

Thứ Ba tuần 26 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Khi đã tới ngày Ðức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem.

Chi tiết

Thứ Hai tuần 26 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con.

Chi tiết

Thứ Bảy tuần 25 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Người nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.”

Chi tiết

Thứ Sáu tuần 25 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” [...] “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa.”

Chi tiết

Thứ Năm tuần 25 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Còn vua Hê-rô-đê thì nói : “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?

Chi tiết

Thánh Mát-thêu, tông đồ, tác giả Tin mừng

Suy niệm hằng ngày

Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêô đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.

Chi tiết

Thứ Ba tuần 25 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.

Chi tiết

Thứ Hai tuần 25 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng.

Chi tiết

Thứ Bảy tuần 24 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm.

Chi tiết

Thứ Sáu tuần 24 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la.

Chi tiết

Thứ Năm tuần 24 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ chị đã yêu mến nhiều.

Chi tiết

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Suy niệm hằng ngày

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật