12

Thế Gian Hành Xử Như Là Kẻ Thù Của Thiên Chúa

Suy niệm Thánh Gioan La San

Đôi khi Anh Em phải dạy dỗ những trẻ không biết Thiên Chúa, vì chúng được nuôi dạy bởi các bậc cha mẹ cũng chẳng biết gì về Người...

Chi tiết

Đức Ái Thì Hiền Lành

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em hãy luôn luôn dùng giọng hiền hòa để nói chuyện với các đồng sự, và khi Anh Em sợ phải nói với một giọng khác, thì hãy nín thinh.

Chi tiết

Tác Dụng Của Những Niềm Vui Này

Suy niệm Thánh Gioan La San

Niềm vui của những người tôi tớ Thiên Chúa ở trong chính cái tâm của họ, nên không có gì từ bên ngoài có thể xâm hại họ.

Chi tiết

Người Thầy Phải Duy Trì Sự Hiệp Nhất Với Đức Giêsu Kitô

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em phải cầu xin Đức Giêsu Kitô thật nhiều để những bài Anh Em dạy cho học sinh được Thần Khí của Người linh hoạt và tiếp sức.

Chi tiết

Bình An Đích Thực Đòi Hỏi Phải Có Nhân Đức Vững Chắc

Suy niệm Thánh Gioan La San

Có nhiều người, có vẻ rất thiêng liêng và có sự bình an nội tâm, nhưng lại chẳng có gì.

Chi tiết

Để Nhận Lãnh Chúa Thánh Thần, Phải Tuân Giữ Các Giới Răn Của Thiên Chúa

Suy niệm Thánh Gioan La San

Chắc Anh Em đã rời xa thế gian để hoàn toàn hiến mình cho Thiên Chúa và để được tràn trề Thần Khí của Người. Tuy vậy, Anh Em chớ có mong được như ý, trừ phi Anh Em chấp hành từng li từng tí, điều ...

Chi tiết

Bổn Phận Đối Với Các Anh Em Trong Dòng

Suy niệm Thánh Gioan La San

Sự hiệp nhất trong một cộng đoàn là một viên đá quí; Mất sự hiệp nhất là mất tất cả. Vì thế hãy ra sức bảo vệ nó, nếu Anh Em muốn cộng đoàn của mình đứng vững.

Chi tiết

Chúa Thánh Thần Linh Hoạt Bằng Ân Sủng

Suy niệm Thánh Gioan La San

Chẳng phải Anh Em làm nhiều việc vì lý do hoàn toàn phàm tục, hay do khuynh hướng tự nhiên ư?

Chi tiết

Chúa Thánh Thần Duy Trì Ân Sủng

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em chỉ có thể bảo toàn được đời sống ân sủng bằng việc kìm hãm những khuynh hướng của bản tính hư hỏng trong Anh Em

Chi tiết

Người Thầy Phải Làm Cho Học Sinh Yêu Thích Kinh Nguyện Và Các Bí Tích

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em phải cầu nguyện nhiều cho những trẻ mà Anh Em thấy ít có xu hướng đạo đức, để Thiên Chúa đặt trong chúng lòng mến mộ được cứu rỗi.

Chi tiết

Người Thầy Phải Giúp Học Trò Của Mình Xa Lánh Bạn Bè Xấu

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em hãy hết sức lưu tâm để cách ly các học trò của mình khỏi các bạn bè xấu, và hãy làm sao để chúng chỉ lui tới với bạn tốt...

Chi tiết

Người Thầy Phải Dạy Dỗ Học Trò Mình

Suy niệm Thánh Gioan La San

Trong những lời khuyên nhủ, Anh Em phải đơn sơ chỉ cho những đứa trẻ thấy những khuyết điểm của chúng, cho chúng những phương tiện để sửa mình...

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật