12

Lòng Khiêm Hạ Của Chúa Giêsu Kitô Và Của Các Thánh

Suy niệm Thánh Gioan La San

Cả trong lẫn ngoài, Anh Em phải chọn sự khinh thị về phần mình, và lấy đó làm mãn nguyện. Anh Em có nhiều dịp để bị coi khinh, trong công tác và trong bậc sống của mình.

Chi tiết

Vâng Phục Làm Cho Những Hành Động Nhỏ Nhất Nên Vĩ Đại

Suy niệm Thánh Gioan La San

Tất cả các hành động đó tự chúng như chẳng ra gì; nhưng khi chúng được thi hành với sự vâng phục, chúng trở thành những hành động cao cả, bởi vì đối tượng chúng nhắm là Thiên Chúa

Chi tiết

Chúng Ta Phải Hành Xử Chỉ Vì Chúa Mà Thôi

Suy niệm Thánh Gioan La San

Ở đời sau, Thiên Chúa sẽ là mục tiêu và cùng đích của mọi hành động của Anh Em thế nào, thì ngay tại đời này, Người cũng phải giữ các đặc quyền ấy, nhất là trong ơn gọi của Anh Em, một bậc sống đòi ...

Chi tiết

Tu Sĩ Xét Nét Các Điều Lệnh

Suy niệm Thánh Gioan La San

Một người vâng lời thật sự, thì không khám xét gì cả, không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc tuân phục: đức tin chiếm đoạt tâm hồn người ấy.

Chi tiết

Sự Sám Hối Ngăn Ta Phạm Tội

Suy niệm Thánh Gioan La San

Hãy cảnh giác để khi Chúa ngự đến, Người sẽ không trách Anh Em...

Chi tiết

Các Vị Thánh Cả Đã Sợ Hãi Cuộc Phán Xét Này

Suy niệm Thánh Gioan La San

Các vị thánh cao cả mà còn lo sợ khi nghĩ về ngày khủng khiếp này, phương chi chúng ta là kẻ quá nguội lạnh trong việc phục vụ Thiên Chúa, quá kém cỏi khi thi hành nhiệm vụ, lại không cảm thấy phải ...

Chi tiết

Đức Giêsu Kitô Ước Mong Chịu Đau Khổ Cả Cuộc Đời

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em không thấy nhục sao, khi Đức Giêsu Kitô đã, và ngày nay vẫn còn, rất mong muốn cho Anh Em được cứu độ, trong khi Anh Em lại hồi đáp ước vọng nồng cháy ấy một cách quá lạnh nhạt?

Chi tiết

Người Thầy Sẽ Báo Cáo Về Sự Chăm Lo Canh Giữ An Toàn Cho Học Sinh Mình

Suy niệm Thánh Gioan La San

Khi nói đến linh hồn là nói đến phần rỗi của chúng, và khi nói nghiêm túc lưu tâm là nói đến bổn phận làm mọi chuyện với chú tâm, không bỏ sót hay xao lãng điều gì.

Chi tiết

Phải Chống Lại Các Chước Cám Dỗ

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em hãy dùng những phương tiện mà Thiên Chúa đã ban, để chống lại các chước cám dỗ và được ơn cứu độ.

Chi tiết

Thánh Luca Rất Gắn Bó Với Thánh Phaolô

Suy niệm Thánh Gioan La San

Cũng như thánh Luca, Anh Em sẽ là bạn chí tình của thánh Phaolô, nếu Anh Em siêng đọc các thư vị Tông đồ đã viết, nếu Anh Em rút ra các phương châm chính yếu, để nghiên cứu, chăm chỉ suy niệm, và ...

Chi tiết

Đức Giêsu Báo Trước Những Đau Khổ Cho Thánh Gioan

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em hãy chiêm ngắm thánh Gioan như vị Tông Đồ đã rao giảng Tin Mừng bằng những sự đau khổ cũng như bằng lời nói.

Chi tiết

Thế Gian Bắt Bớ Những Tôi Tớ Của Thiên Chúa

Suy niệm Thánh Gioan La San

Bởi vì ma quỉ thì căm ghét Anh Em, còn thế gian vốn liên kết mật thiết với ma quỉ, nên cũng sẽ không thể nào chịu tha Anh Em.

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật