12

Người Thầy Phải Hết Sức Nhiệt Thành Giúp Các Linh Hồn

Suy niệm Thánh Gioan La San

Vì lòng nhiệt thành nồng nàn lo cho phần rỗi linh hồn của những trẻ mà Anh Em dạy dỗ, phải khiến Anh Em cống hiến và hy sinh cả cuộc đời, hầu cung cấp cho chúng một nền giáo dục ...

Chi tiết

Thánh Gioan Thiệt Mạng Vì Đấu Tranh Chống Tội

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em có ao ước gặp nhiều gian khổ, chịu nhiều sự bắt bớ, và cuối cùng mất mạng trong công tác, sau khi đã đem hết tâm lực để hủy diệt tội lỗi không?

Chi tiết

Sự Vâng Lời Và Khiêm Nhường Của Đức Maria Trong Mầu Nhiệm Này

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em hãy học theo gương Mẹ: đừng muốn có bất cứ điều gì khác biệt so với người khác, không xin, cũng không muốn được miễn trừ trong việc thực thi luật Dòng.

Chi tiết

Sự Sửa Phạt Rất Có Ích Cho Đứa Trẻ

Suy niệm Thánh Gioan La San

Vốn là bậc thầy hướng dẫn các học sinh, chính Anh Em phải đem hết khả năng chăm sóc, để chúng “được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang”.

Chi tiết

Những Kẻ Còn Giữ Đầu Óc Của Thế Gian Thì Chưa Chết Về Xác Thịt

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em đừng làm như những người Do Thái: sau khi thoát cảnh nô lệ, nhờ sự can thiệp đặc biệt của Thiên Chúa, họ đã không còn nhớ đến những nỗi cơ cực họ đã chịu, mà lại tiếc nuối những hành tỏi của ...

Chi tiết

Người Thầy Là Thừa Tác Viên Của Đức Giêsu Kitô

Suy niệm Thánh Gioan La San

Để có thể chu toàn bổn phận này với mức độ hoàn hảo và chính xác theo như Thiên Chúa yêu cầu, Anh Em hãy năng để cho Thần Khí của Chúa chúng ta thấm nhập...

Chi tiết

Đức Vâng Phục Bao Gồm Mọi Nhân Đức

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em hãy tự cho mình thật có phúc, vì đang ở vào bậc sống khiến chúng ta vâng phục; Anh Em phải xem bản chất của sự vâng lời như là mẹ, là cột trụ của tất cả mọi nhân đức khác.

Chi tiết

Cách Thánh Tôma Aquinô Đạt Được Kiến Thức

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em có hành động vì mục tiêu duy nhất là kiến tạo vinh quang Thiên Chúa và vì phần rỗi của tha nhân chăng?

Chi tiết

Vâng Phục Làm Cho Những Hành Động Nhỏ Nhất Nên Vĩ Đại

Suy niệm Thánh Gioan La San

Tất cả các hành động đó tự chúng như chẳng ra gì; nhưng khi chúng được thi hành với sự vâng phục, chúng trở thành những hành động cao cả, bởi vì đối tượng chúng nhắm là Thiên Chúa

Chi tiết

Người Thầy Kitô Giáo Huấn Luyện Những Công Dân Nước Trời

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em hãy cảm tạ Thiên Chúa vì ơn đã cho Anh Em tham dự, bằng công việc của mình, vào thừa tác vụ của các thánh Tông đồ...

Chi tiết

Thánh Phaolô Trước Khi Cải Đạo

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em hãy vui mừng với thánh Phaolô vì ơn huệ đặc biệt mà ngài đã nhận từ Thiên Chúa; hãy cảm tạ Người vì Anh Em được Người ban ơn cách ly khỏi thế gian và gọi làm công việc thánh thiện là dạy ...

Chi tiết

Sự Hãm Mình Của Thánh Nhân

Suy niệm Thánh Gioan La San

Nếu Anh Em muốn được trong sạch như đấng bậc Anh Em đòi hỏi thì Anh Em phải canh chừng giác quan của mình, và - nếu có thể - không để sơ sảy trong bất cứ dịp nào.

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật