12

Thiên Chúa Đã Đặt Cho Chúng Ta Giới Luật Về Sự Chịu Đựng Lẫn Nhau

Suy niệm Thánh Gioan La San

Nếu Anh Em không cam chịu sự đau khổ nào từ phía các Anh Em đồng sự, thì Thiên Chúa cũng sẽ không chịu đựng Anh Em.

Chi tiết

Nguyện Gẫm Thu Hút Sự An Ủi

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em hãy tỏ ra hết sức trung thành với giờ kinh này, hầu mọi hành động của Anh Em đều được thực hiện trong tinh thần suy niệm.

Chi tiết

Các Tu Sĩ Phải Giữ Giới Răn Và Những Lời Khuyên

Suy niệm Thánh Gioan La San

Điều mà Thiên Chúa đòi hỏi nơi Anh Em, và muốn Anh Em phải công chính hơn người đời, là Anh Em không những phải giữ đúng các giới răn, mà hơn thế nữa, phải trung thành thực thi các lời khuyên Tin ...

Chi tiết

Tu Sĩ Hành Động Duy Chỉ Vì Thiên Chúa

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em là những người đã dâng mình cho Thiên Chúa, và do vậy, phải hiến cho Người trọn thời gian của đời mình, Anh Em cũng phải làm tất cả với tinh thần thờ kính Chúa...

Chi tiết

Thiên Chúa Hứa Nhận Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em hãy biết hổ thẹn thấy mình quá hèn nhát, quá ơ hờ trong việc cầu nguyện cùng Thiên Chúa, là Đấng muốn biếu cho Anh Em nhiều hơn là Anh Em muốn cầu xin cùng Người; Người ...

Chi tiết

Một Số Người Muốn Thấy Phép Lạ Nơi Anh Em Đồng Sự

Suy niệm Thánh Gioan La San

Chịu đựng lẫn nhau, là một bổn phận bác ái, mà mỗi người chúng ta phải thực thi đối với anh em mình, nếu chúng ta muốn duy trì sự hiệp nhất với họ...

Chi tiết

Cần Cầu Nguyện Để Xa Lánh Tội Lỗi

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em hãy cầu xin Chúa ban cho Anh Em một trái tim tinh khiết, biết xa lánh và ghê tởm, không chỉ những tội nghiêm trọng nhất, mà còn cả mọi điều có thể làm vẩn đục lương tâm Anh Em...

Chi tiết

Người Thầy Sẽ Tính Sổ Về Linh Hồn Của Các Học Sinh

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em có xem phần rỗi của các học sinh như là bổn phận của riêng mình, trong suốt thời gian chúng ở dưới quyền điều khiển của Anh Em không?

Chi tiết

Không Thể Tránh Khỏi Bị Cám Dỗ

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em có luôn tin rằng, để dâng mình trọn vẹn cho Thiên Chúa, thì phải sẵn sàng bị cám dỗ không? Anh Em có lấy làm ngạc nhiên khi bị một cơn cám dỗ không?

Chi tiết

Nhớ Đến Sự Chết Thúc Đẩy Chúng Ta Đền Tội

Suy niệm Thánh Gioan La San

Không có gì thúc đẩy chúng ta xa cách tạo vật và thành tâm đền tội cho bằng việc nghĩ đến sự chết.

Chi tiết

Thực Hiện Việc Đền Tội

Suy niệm Thánh Gioan La San

Việc Anh Em lãnh tro phải mang lại kết quả sao cho toàn thể hành vi cử chỉ của Anh Em bị chi phối bởi sự đền tội...

Chi tiết

Đức Vâng Phục Rất Cần Cho Tu Sĩ

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em hãy chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ hoàn thành tốt bổn phận, nếu như Anh Em chưa hoàn toàn có đức vâng phục.

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật