12

Ơn Gọi Của Thánh Simon và Giuđa Tông đồ

Suy niệm Thánh Gioan La San

Khi chúng ta đánh mất tinh thần của Đức Giêsu Kitô, khi thỏa mãn tinh thần thế gian.

Chi tiết

Việc Chịu Đựng Lẫn Nhau Đòi Hỏi Một Lòng Kiên Nhẫn Lớn - Thứ Hai Sau Chúa Nhật 30 Thường Niên

Suy niệm Thánh Gioan La San

Thưa anh em, anh em phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. (Ep 4,32)

Chi tiết

Suy Niệm Hằng Ngày Của Thánh Gioan La San - (23/10 Lịch Phụng vụ cũ) Thánh Romain

Suy niệm Thánh Gioan La San

Chúng ta hãy học theo vị thánh này cách sinh hoat và hành xử ở giữa thế gian nhưng không để tâm trí mình bị mục ruỗng hay để châm ngôn đời hướng dẫn hành động của chúng ta.

Chi tiết

Suy Niệm Hằng Ngày Của Thánh Gioan La San - (21/10 Lịch Phụng vụ cũ) Thánh Hilarion

Suy niệm Thánh Gioan La San

Chính yếu là trong các cộng đoàn dòng tu, các gương lành thường có dịp tỏa sáng. Chính nơi đây, chúng như được thêm sức mạnh và hữu hiệu. Những ai cùng trú ngụ tại đấy thường khuấy động và chịu ảnh ...

Chi tiết

Suy Niệm Hằng Ngày Của Thánh Gioan La San - (19/10 Lịch Phụng vụ cũ) Thánh Phêrô Alcantara

Suy niệm Thánh Gioan La San

Và Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu”. (Lc 12,15)

Chi tiết

Sự E Sợ Dư Luận Và Các Bề Trên - Chúa Nhật 29 A

Suy niệm Thánh Gioan La San

Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê, đến nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy ...

Chi tiết

Lòng Dũng Cảm Của Thánh Nhân Trong Việc Rao Giảng Tin Mừng

Suy niệm Thánh Gioan La San

Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. (Ga 12,25)

Chi tiết

Ngay Từ Thời Thơ Ấu, Thánh Têrêsa Cho Thấy Rõ Bản Tính Mộ Đạo Của Mình

Suy niệm Thánh Gioan La San

Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng. (Lc 11,49a).

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật