12

Người Thầy Kitô Giáo Huấn Luyện Những Công Dân Nước Trời

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em hãy cảm tạ Thiên Chúa vì ơn đã cho Anh Em tham dự, bằng công việc của mình, vào thừa tác vụ của các thánh Tông đồ...

Chi tiết

Thánh Phaolô Trước Khi Cải Đạo

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em hãy vui mừng với thánh Phaolô vì ơn huệ đặc biệt mà ngài đã nhận từ Thiên Chúa; hãy cảm tạ Người vì Anh Em được Người ban ơn cách ly khỏi thế gian và gọi làm công việc thánh thiện là dạy ...

Chi tiết

Sự Hãm Mình Của Thánh Nhân

Suy niệm Thánh Gioan La San

Nếu Anh Em muốn được trong sạch như đấng bậc Anh Em đòi hỏi thì Anh Em phải canh chừng giác quan của mình, và - nếu có thể - không để sơ sảy trong bất cứ dịp nào.

Chi tiết

Cám Dỗ Là Trường Kỳ

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em có chú tâm một cách cần thiết để chống cự lại ma quỷ và để không buông thả theo những thú vui xác thịt không?

Chi tiết

Thánh Anrê Mau Mắn Theo Đức Giêsu

Suy niệm Thánh Gioan La San

để được Đức Giêsu mến chuộng, đó là chúng ta phải gắn bó với Người, từ bỏ tất cả mọi sự vì Người, và không do dự làm tất cả những gì Người phán bảo và gợi hứng, ngay khi nghe tiếng Người nói.

Chi tiết

Thầy Giáo Có Đạo Noi Gương Đức Giêsu Kitô Và Các Tông Đồ

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em hãy có sự chuyên chú cần thiết để chu toàn sứ vụ với lòng nhiệt thành và đạt sự thành công.

Chi tiết

Thầy Giáo Có Đạo Có Một Sứ Mạng Quan Trọng Trong Giáo Hội

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em phải cảm thấy được tôn vinh biết bao, khi Giáo Hội cắt cử Anh Em vào một công việc hết sức thánh thiện và cao quý như thế, và chọn Anh Em để cung cấp cho con trẻ kiến thức về đạo và tinh ...

Chi tiết

Bổn Phận Đối Với Các Anh Em Trong Dòng

Suy niệm Thánh Gioan La San

Sự hiệp nhất trong một cộng đoàn là một viên đá quí; Mất sự hiệp nhất là mất tất cả. Vì thế hãy ra sức bảo vệ nó, nếu Anh Em muốn cộng đoàn của mình đứng vững.

Chi tiết

Thánh Antôn Từ Bỏ Tài Sản Của Mình

Suy niệm Thánh Gioan La San

Chúng ta có trung thành như thánh Antôn để theo sự thúc giục của Thiên Chúa, và có mau chóng như ngài để thực thi điều mà ơn Thiên Chúa đòi hỏi nơi chúng ta không?

Chi tiết

Lòng Tôn Kính Bên Trong Đối Với Bí Tích Thánh Thể

Suy niệm Thánh Gioan La San

Thiên Chúa thì muốn rằng vinh dự và sự cung kính mà người ta dành cho Người, phải do nội tâm hơn là bề ngoài. Đức Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể mong muốn như thế nơi Anh Em.

Chi tiết

Chúa Thánh Thần Duy Trì Ân Sủng

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em chỉ có thể bảo toàn được đời sống ân sủng bằng việc kìm hãm những khuynh hướng của bản tính hư hỏng trong Anh Em

Chi tiết

Đức Giêsu Đã Ân Thưởng Sự Trung Thành Của Thánh Mátthêu

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em chỉ nên gắn bó với Đức Giêsu Kitô, với giáo thuyết và với các phương châm thánh thiện của Người, bởi Người cho Anh Em vinh dự được chọn, ưu tiên hơn nhiều người khác, để loan báo những điều ấy ...

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật