12

Chúng Ta Phải Hợp Tác Vào Việc Chữa Trị

Suy niệm Thánh Gioan La San

Khi nào động tác của Anh Em hướng về Thiên Chúa bị ngăn chặn, Anh Em hãy nhanh chóng và ngoan ngoãn nghe theo tiếng của Người...

Chi tiết

Phải Làm Những Việc Hãm Mình

Suy niệm Thánh Gioan La San

Mong rằng, đối với Anh Em, việc hãm mình sẽ là lễ hiến tế vĩnh cửu mà luật xưa đòi hỏi; như thánh Phaolô nói, việc hãm mình khiến Anh Em sẽ luôn “mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu...

Chi tiết

Người Thầy Phải Làm Cho Học Sinh Tránh Xa Tội Lỗi

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em hãy năng khuyên học sinh phải mau lẹ tránh xa tội như tránh xa rắn độc.

Chi tiết

Chúng Ta Không Dám Rước Lễ Vì Những Sự Đau Buồn Và Cơn Cám Dỗ

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em hãy cầu xin Đức Giêsu Kitô đang ngự trong lòng Anh Em, xin Người bổ sung cho sự bất lực của Anh Em, dọn lòng Anh Em để rước lễ, và sau đó cám ơn thay cho Anh Em.

Chi tiết

Phải Tin Vào Lời Của Các Bề Trên

Suy niệm Thánh Gioan La San

Chúng ta phải xác tín rằng vị Bề trên là thừa tác viên của Đức Giêsu Kitô, rằng chính Thiên Chúa ở trong vị ấy, khiến vị ấy nói, và rằng những lời nói này là chân lý mà vị ấy đã tiếp nhận ...

Chi tiết

Nhờ Đức Tin, Các Nhà Chiêm Tinh Vâng Lời Thiên Chúa

Suy niệm Thánh Gioan La San

Chúng ta có chú ý tới các gợi hứng đến từ Thiên Chúa không? Chúng ta có nhanh chóng nghe theo chúng, như các nhà chiêm tinh đã để cho ngôi sao dẫn đường không?

Chi tiết

Chính Xác Về Cách Thực Thi

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em phải xử sự như vậy, khi các Bề Trên ra một lệnh nào đó: Anh Em không chỉ làm điều được sai bảo mà còn phải làm điều đó theo cách thức mà các ngài bảo.

Chi tiết

Lòng Sùng Kính Đối Với Đức Giêsu Hài Đồng Gia Tăng Tình Yêu Của Chúng Ta Dành Cho Người

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em hãy xin Đức Giêsu thứ tha vì đã yêu quá ít, và hãy thưa với Người rằng, nhờ ơn thánh Người trợ giúp, Anh Em muốn yêu mến Người với cả con tim, cả linh hồn và với tất cả sức lực.

Chi tiết

Thánh Philípphê Yêu Mến Thiên Chúa Và Tha Nhân

Suy niệm Thánh Gioan La San

Trong công tác của mình, Anh Em đặc biệt cần phải nhiệt thành cứu rỗi các linh hồn.

Chi tiết

Thánh Anrê Nhiệt Thành Cứu Rỗi Các Linh Hồn

Suy niệm Thánh Gioan La San

Như các thánh tông đồ, Anh Em cũng được gọi để làm cho người người biết Thiên Chúa; muốn vậy, Anh Em cần có một sự nhiệt tâm to lớn.

Chi tiết

Người Nhận Danh Thánh Giêsu

Suy niệm Thánh Gioan La San

Khi thực hiện phần vụ của mình, Anh Em có mang danh Kitô hữu và thừa tác viên của Đức Giêsu Kitô, một cách phí uổng không? Anh Em có sống cho xứng hợp với các danh hiệu vẻ vang ấy không?

Chi tiết

Thánh Basiliô Yêu Mến Nơi Thanh Vắng

Suy niệm Thánh Gioan La San

Nếu trong khi thi hành tác vụ, Anh Em muốn thu nhiều hoa trái nơi các linh hồn, không gì giúp Anh Em đắc lực cho bằng sự tiết độ và sự xa cách thế gian.

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật