12

THƯ MỤC VỤ NĂM 2007

Tài Liệu Trung Ương Dòng

THƯ MỤC VỤ NĂM 2007 ĐƯỢC THIÊN CHÚA BA NGÔI HIẾN THÁNH THÀNH CỘNG ĐOÀN SƯ HUYNH ĐỂ TỎ BÀY TÌNH YÊU NHƯNG KHÔNG VÀ LIÊN ĐỚI CỦA NGÀI Sưu Huynh Álvaro Rodríguez Echeverría, FSC Superior General

Chi tiết

Những Tiêu Chuẩn Của Căn Tính Cho Sức Sống Của Những Công Cuộc Giáo Dục La San

Tài Liệu Trung Ương Dòng

Xin gửi tới gia đình La San tài liệu "Những Tiêu Chuẩn Của Căn Tính Cho Sức Sống Của Những Công Cuộc Giáo Dục La San". Bản dịch Tiếng Việt của Sư Huynh Gregoire Nguyễn Văn Tân.

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật