12

Linh Đạo La San

Linh đạo

Trong tinh thần đức tin, các Sư Huynh La San luôn ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa và từng bước một dẫn dắt học sinh đến với Đức Kitô là vị Thầy Chí Thánh qua công cuộc giáo dục.

Chi tiết

CÙNG NHAU BƯỚC ĐI

Linh đạo

Vài suy tư về hành trình ơn gọi của cha Gioan La San và của mỗi chúng ta

Chi tiết

SỨ MẠNG QUỐC TẾ LASAN

Sứ mạng

Tinh thần của sứ mạng La San chính là cung cấp cơ hội giáo dục cho những người không được tiếp cận giáo dục và thúc đẩy sự hòa nhập của các nhóm người bị gạt ra bên lề xã hội...

Chi tiết

THÁNH GIOAN LA SAN - ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG ANH EM TRƯỜNG KI TÔ GIÁO (DÒNG LA SAN)

Đấng sáng lập

Đức Thánh Cha Piô XII tôn phong Thánh Gioan La San làm Quan Thầy Các Nhà Giáo Dục. Thế giới nhìn nhận Ngài như là một nhà giáo dục tài ba vào thế kỷ XVII và là người đi tiên phong trong ...

Chi tiết

LINH ĐẠO LA SAN Và Thiên Chúa Ba Ngôi

Linh đạo

Nhà thần học và thần bí Tin Lành Dietrich Bonhoeffer, từ lao tù Đức Quốc Xã, vào tháng 4/1944, đã viết cho những bạn hữu chí thân những lời mà ngày nay đã trở nên sự thách thức và dày vò nhiều thế hệ ...

Chi tiết

Ngày cổ võ ơn gọi 2020

Sứ mạng

Hòa chung bầu khí của Chúa Chúa Chiên Lành, ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, anh em Dự Tu La San Mai Thôn đã có một ngày sinh hoạt đầy năng động và ý nghĩa. (Theo Truyền Thông La San)

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật