12

NGÀY THỨ 29: Chúa an ủi và xót thương tôi (Thứ 4 Tuần 4)

Mùa Chay

Khi gặp đau khổ tôi thường hay suy nghĩ tiêu cực: Không biết có thật có Chúa không? Chắc Chúa không thương tôi. Tôi tội lỗi quá nên Chúa phạt...

Chi tiết

Không Nên Quá Quyến Luyến Những An Ủi

Suy niệm Thánh Gioan La San

Thiên Chúa dùng những an ủi thiêng liêng cốt để nâng đỡ linh hồn, cho linh hồn ấy giây phút giải khuây, sau các nỗ lực chống đỡ những thử thách gian truân.

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật