12

Chúa Đã Đặt Cho Chúng Ta Giới Luật Về Sự Chịu Đựng Lẫn Nhau

Suy niệm Thánh Gioan La San

Nếu Anh Em không cam chịu sự đau khổ nào từ phía các Anh Em đồng sự, thì Thiên Chúa cũng sẽ không chịu đựng Anh Em, và Người sẽ trừng phạt Anh Em cách khủng khiếp, về mọi hành động chống lại Người...

Chi tiết

NGÀY THỨ 05: Chịu đựng và chống lại cám dỗ (Chúa Nhật 1)

Mùa Chay

Khi bị cám dỗ, trước hết tôi phải kiên trì chịu đựng để đừng bị vấp phạm, sa ngã, mắc mưu của ma quỷ. Việc thứ hai là tôi chống trả lại sự cám dỗ ấy, bằng cách biết nói chữ "không".

Chi tiết

Việc Chịu Đựng Lẫn Nhau Đòi Hỏi Một Lòng Kiên Nhẫn Lớn - Thứ Hai Sau Chúa Nhật 30 Thường Niên

Suy niệm Thánh Gioan La San

Thưa anh em, anh em phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. (Ep 4,32)

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật