12

Các Tu Sĩ Phải Giữ Giới Răn Và Những Lời Khuyên

Suy niệm Thánh Gioan La San

Điều mà Thiên Chúa đòi hỏi nơi Anh Em, và muốn Anh Em phải công chính hơn người đời, là Anh Em không những phải giữ đúng các giới răn, mà hơn thế nữa, phải trung thành thực thi các lời khuyên Tin ...

Chi tiết

Thứ Bảy tuần 1 mùa Chay

Suy niệm hằng ngày

Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con.

Chi tiết

Việc Chịu Đựng Lẫn Nhau Đòi Hỏi Một Lòng Kiên Nhẫn Lớn - Thứ Hai Sau Chúa Nhật 30 Thường Niên

Suy niệm Thánh Gioan La San

Thưa anh em, anh em phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. (Ep 4,32)

Chi tiết

Chúng Ta Phải Yêu Mến Thiên Chúa Hết Linh Hồn - Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm A

Suy niệm Thánh Gioan La San

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi”. (Mt 22,37)

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật