12

Thiên Chúa hồi phục con người qua GIAO ƯỚC và nhất là qua Đức Giêsu - Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm B

Suy niệm Chúa Nhật

Chúng ta bước vào Chúa Nhật I B Mùa Chay. Tin Mừng cả ba năm ABC đều thuật lại việc Đức Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc. Người đã chiến đấu trong tư cách là một con người và đã chiến thắng.

Chi tiết

Chữa lành và hồi phục phẩm giá - Chúa Nhật 6 Thường Niên Năm B

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa của Chúa Nhật VI B Mùa Thường Niên tiếp tục đề cập đến vấn đề nỗi thống khổ của con người trước những bất hạnh gặp phải trong cuộc sống của kiếp làm người.

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật