12

DẤU CHỈ tiên báo Phục Sinh - Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B

Suy niệm Chúa Nhật

Tin Mừng Chúa Nhật II B Mùa Chay, đưa chúng ta vào cuộc chiến đấu để NHẬN RA VINH QUANG của THẬP GIÁ và can đảm CHỌN ĐI THEO CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ.

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật