12

Người Thầy Phải Dạy Dỗ Học Trò Mình

Suy niệm Thánh Gioan La San

Trong những lời khuyên nhủ, Anh Em phải đơn sơ chỉ cho những đứa trẻ thấy những khuyết điểm của chúng, cho chúng những phương tiện để sửa mình...

Chi tiết

Thứ Ba tuần 4 Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi.

Chi tiết

Thứ Hai tuần 4 Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.

Chi tiết

Người Thầy Phải Làm Gương Và Yêu Mến Học Trò Mình

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em có muốn học trò của mình làm việc lành không? Vậy chính Anh Em hãy làm trước: Anh Em sẽ thuyết phục chúng bằng lối ăn ở khôn ngoan và khiêm nhu, hơn là bằng tất cả những lời mà Anh Em có thể ...

Chi tiết

Người Thầy Phải Biết Học Trò Của Mình

Suy niệm Thánh Gioan La San

Một trong những mối quan tâm hàng đầu của những người chăm lo dạy dỗ các trẻ nhỏ, là cũng phải biết rõ chúng...

Chi tiết

Đức Giêsu phục sinh là nguồn ơn cứu độ cho chiên

Suy niệm Chúa Nhật

Chúa nhật IV B nhấn mạnh khía cạnh Đức Giêsu là CHỦ CHĂN NHÂN LÀNH, nên Chúa nhật này được gọi là Chúa nhật CHÚA CHIÊN LÀNH, cầu nguyện đặc biệt cho ơn thiên triệu LINH MỤC và TU SĨ...

Chi tiết

Thứ Bảy tuần 3 Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời

Chi tiết

Thánh Thể Tạo Sự Kết Hợp Mật Thiết Với Đức Giêsu Kitô

Suy niệm Thánh Gioan La San

Khi rước Mình Thánh Chúa, Anh Em có hết sức kết hợp như vậy với Đức Giêsu Kitô, đến nỗi không có gì có thể tách Anh Em ra khỏi Người không?

Chi tiết

Thánh Thể Thông Ban Sự Sống Thần Linh

Suy niệm Thánh Gioan La San

Linh hồn nào đã ăn Mình Thánh Đức Giêsu Kitô, đã được dinh dưỡng từ thịt đó, thì không còn sống theo lối tự nhiên...

Chi tiết

Thứ Sáu tuần 3 Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy.

Chi tiết

Bánh Thánh Ban Sự Sống Đời Đời

Suy niệm Thánh Gioan La San

Khi chúng ta rước Mình Thánh Đức Giêsu Kitô, chúng ta may mắn được dự phần vào sự sống của Đấng Cứu Thế...

Chi tiết

Thứ Năm tuần 3 Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta.

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật