12

Hạnh Phúc Của Các Thánh - Lễ các Thánh Nam Nữ

Suy niệm Thánh Gioan La San

Sau đó, tôi thấy: một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành ...

Chi tiết

Lòng Khiêm Hạ Của Chúa Giêsu Kitô Và Của Các Thánh - Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 30 Thường Niên

Suy niệm Thánh Gioan La San

Hãy cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho Anh Em ơn bị khinh chê, bị sỉ nhục và vu oan; điều Anh Em làm, đừng bao giờ cho nó là trọng, vì chính lòng nhân ái và ân sủng của Thiên Chúa mới là tác giả của tất ...

Chi tiết

THỨ BẢY TUẦN 30 Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Chi tiết

Cảnh cáo người của Chúa về những sai phạm họ mắc phải - Chúa Nhật XXXI A Thường Niên

Suy niệm Chúa Nhật

Hãy sống với nhau như anh em có cùng MỘT CHA, THẦY, NGƯỜI CHỈ ĐẠO trong tinh thần phục vụ như Đức Giêsu Kitô.

Chi tiết

Chúng Ta Phải Cảm Hóa Học Sinh Của Chúng Ta - Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 30 Thường Niên

Suy niệm Thánh Gioan La San

Một ngày sabát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. (Lc 14,1)

Chi tiết

THỨ SÁU TUẦN 30 Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

“Ai trong các ông có đứa con trai hay có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát.”

Chi tiết

Lòng Nhiệt Thành Của Hai Thánh Tông Đồ Simon và Giuđa Để Rao Giảng Phúc Âm

Suy niệm Thánh Gioan La San

Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với ...

Chi tiết

THỨ NĂM TUẦN 30 Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

“Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem,... Đã bao lần ta muốn tập họp ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.”

Chi tiết

Ơn Gọi Của Thánh Simon và Giuđa Tông đồ

Suy niệm Thánh Gioan La San

Khi chúng ta đánh mất tinh thần của Đức Giêsu Kitô, khi thỏa mãn tinh thần thế gian.

Chi tiết

28/10 Thánh Simon Và Thánh Giuđa, Tông Đồ

Suy niệm hằng ngày

Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông đồ.

Chi tiết

THỨ BA TUẦN 30 Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

“Nước Trời giống như chuyện hạt cải… và chuyện nắm men” (Lc 13,19.21)

Chi tiết

THỨ HAI TUẦN 30 Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

“Chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao?”

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật