12

Sư Huynh Giám Tỉnh Thăm Viếng Cộng Đoàn La San Taberd

Tin La San

Trong hai ngày 23 và 24 tháng 3 năm 2021 Sư Huynh Giám Tỉnh Giuse Lê Văn Phượng đã thăm viếng cộng đoàn La San Taberd theo luật định.

Chi tiết

Sinh viên Lưu Xá SIVITA trao quà cho những người vô gia cư

Tin La San

Khi những người khác quây quần với gia đình, bạn bè tận hưởng không khí giáng sinh, thì nhóm thiện nguyện là các bạn sinh viên Lưu xá Sivita thuộc Cộng đoàn Lasan Taberd tìm đến những mảnh đời vô gia ...

Chi tiết

LA SAN TABERD

Cơ sở La San Viet Nam

Cộng đoàn La San Taberd là cộng đoàn các Sư huynh vẫn tiếp tục sống và hoạt động ngay trong phần đất của Trường La San Taberd sau khi trường bị trưng dụng theo chính sách quốc hữu hóa ...

Chi tiết

Lưu xá Sivita Dâng hoa bế mạc tháng Mân Côi

Tin La San

“ Một tràng hoa Mân Côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình Từng lời kinh sốt mến xin dâng về nữ vương hiển vinh .”

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật