12

THỨ SÁU TUẦN 31 Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

“Con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng.”

Chi tiết

Người Thầy Phải Canh Giữ Các Học Sinh Của Mình - Thứ Năm Sau Chúa Nhật 31 Thường Niên

Suy niệm Thánh Gioan La San

Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên ...

Chi tiết

THỨ NĂM TUẦN 31 Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

“Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” (Lc 15,10)

Chi tiết

Thánh Carôlô, Gương Của Sự Cương Quyết Từ Bỏ

Suy niệm Thánh Gioan La San

Nếu Anh Em muốn mình nên xứng đáng được Thiên Chúa sử dụng trong việc cứu sống các linh hồn, Anh Em phải tách mình ra khỏi mọi loại sở hữu vật chất.

Chi tiết

THỨ TƯ TUẦN 31 Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,26)

Chi tiết

Sự Thánh Thiện của Marcel Khi Còn Thơ Ấu - Thánh Marcel, Giám Mục Paris (Lịch Phụng Vụ cũ)

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em hãy nhận ra hệ quả quá tốt đẹp trong việc Anh Em cố gắng hết mình áp dụng điều lành vào việc dạy dỗ các trẻ được Anh Em hướng dẫn, vào việc tạo cho chúng có lòng mộ đạo sâu sắc.

Chi tiết

THỨ BA TUẦN 31 Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

“Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” (Lc 14,15)

Chi tiết

Lễ Cầu Cho các Linh Hồn (Lễ các Đẳng)

Suy niệm Thánh Gioan La San

Cầu nguyện cho những người đã qua đời là một ý tưởng thánh thiện và mang ơn cứu độ hầu cho những người này được giải thoát khỏi tội  mà họ phạm phải!

Chi tiết

Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn

Suy niệm hằng ngày

“Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

Chi tiết

Hạnh Phúc Của Các Thánh - Lễ các Thánh Nam Nữ

Suy niệm Thánh Gioan La San

Sau đó, tôi thấy: một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành ...

Chi tiết

Lòng Khiêm Hạ Của Chúa Giêsu Kitô Và Của Các Thánh - Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 30 Thường Niên

Suy niệm Thánh Gioan La San

Hãy cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho Anh Em ơn bị khinh chê, bị sỉ nhục và vu oan; điều Anh Em làm, đừng bao giờ cho nó là trọng, vì chính lòng nhân ái và ân sủng của Thiên Chúa mới là tác giả của tất ...

Chi tiết

THỨ BẢY TUẦN 30 Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật