12

Sự Bình An Được Duy Trì Nhờ Việc Hãm Mình

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em phải sẵn sàng hãm mình và để cho kẻ khác hành xác mình, hoặc bên ngoài hoặc bên trong, mỗi ngày, vì tình yêu Thiên Chúa.

Chi tiết

Thứ Bảy tuần Bát nhật Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo.

Chi tiết

Bình An Xuất Phát Từ Đức Ái

Suy niệm Thánh Gioan La San

Bình an nội tâm đích thực xuất phát từ đức ái, không gì có thể phá hủy nó, ngoại trừ làm mất đức ái và tình yêu Thiên Chúa.

Chi tiết

Thứ Sáu tuần Bát nhật Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.

Chi tiết

Bình An Đích Thực Đòi Hỏi Phải Có Nhân Đức Vững Chắc

Suy niệm Thánh Gioan La San

Có nhiều người, có vẻ rất thiêng liêng và có sự bình an nội tâm, nhưng lại chẳng có gì.

Chi tiết

Thứ Năm tuần Bát nhật Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây.

Chi tiết

Đề Tài Cho Các Buổi Chuyện Trò

Suy niệm Thánh Gioan La San

Vì họ đã rời bỏ và xa lánh thế trần, nên các cuộc chuyện trò của tu sĩ cũng phải hoàn toàn khác biệt với cuộc chuyện vãn của người thế tục.

Chi tiết

Thứ Tư tuần Bát nhật Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.”

Chi tiết

Sự Phục Sinh Và Đời Sống Thiêng Liêng Của Chúng Ta

Suy niệm Thánh Gioan La San

Qua cách ăn nết ở của mình, Anh Em hãy tỏ cho thấy rằng sự Phục sinh của Đức Giêsu đã tạo nơi Anh Em những kết quả tốt lành.

Chi tiết

Thứ Ba tuần Bát nhật Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Đức Giê-su bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha.

Chi tiết

Nhờ Sự Phục Sinh, Đức Giêsu Kitô Tiêu Diệt Tội Lỗi

Suy niệm Thánh Gioan La San

Sự Phục sinh của Đức Giêsu Kitô còn là vinh quang cho Người và có lợi cho chúng ta, vì Người đã tiêu diệt tội lỗi.

Chi tiết

Thứ Hai tuần Bát nhật Phục sinh

Suy niệm hằng ngày

Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật