12

DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỚI CÁC THAM DỰ VIÊN TẠI TỔNG CÔNG HỘI LẦN THỨ 46 CỦA DÒNG ANH EM TRƯỜNG KITÔ GIÁO

Tổng Công Hội 46

Hôm 21/5/2022, Đức Phanxicô đã tiếp kiến các Sư huynh dòng La San, dịp Tổng công hội lần thứ 46. Trong bài diễn văn nói chuyện, Ngài đã khích lệ các Sư Huynh đặt các nguyên tắc Tin Mừng vào trung tâm ...

Chi tiết

NHẬT KÝ TỔNG CÔNG HỘI NGÀY 15

Tổng Công Hội 46

Vào Chủ nhật này, ngày 15/5/2022, ngày thứ 15 của Tổng Công Hội 46 của chúng ta và lễ mừng trọng thể kỷ niệm việc tôn phong Cha Thánh Lập Dòng Gioan Lasan của chúng ta làm Quan Thầy các nhà ...

Chi tiết

BẦU SƯ HUYNH TỔNG QUYỀN THỨ 28

Tổng Công Hội 46

Theo nguồn tin từ Trung Ương Dòng, ngày hôm nay (18/5/2022), Tổng Công Hội thứ 46 của Dòng La San, các Sư Huynh Công Hội Viên đã bầu được Sư Huynh Tân Tổng Quyền - đó là ...

Chi tiết

NHẬT KÝ TỔNG CÔNG HỘI NGÀY 11

Tổng Công Hội 46

Cá nhân tôi cảm thấy ấn tượng về chất lượng của ngày họp thứ 10 này. Thời giờ tĩnh tâm riêng mà chúng tôi có được là ngay tại trung tâm của Tổng Công Hội, một khoảng lặng, một thời gian ân phúc, và ...

Chi tiết

NHẬT KÝ TỔNG CÔNG HỘI NGÀY 10

Tổng Công Hội 46

Phần đầu tiên của buổi sáng nay dành để báo cáo của các thư ký sau khi họ đã tổng hợp các thách thức và các hoàn cảnh của họ. Đây cũng là sự luyện tập thú vị khi được nghe về những thách thức ...

Chi tiết

NHẬT KÝ TỔNG CÔNG HỘI NGÀY 9

Tổng Công Hội 46

Sự kiện đầu ngày hôm nay là một cuộc thảo luận về sự liên kết trong Gia Đình La San.

Chi tiết

NHẬT KÝ TỔNG CÔNG HỘI NGÀY 8

Tổng Công Hội 46

Hôm nay là Chúa Nhật Chúa Chăn Chiên Lành, ngày 8 tháng 5 năm 2022. Các Sư Huynh và thành viên La San tham dự TCH 46 có một ngày để nghỉ ngơi.

Chi tiết

NHẬT KÝ TỔNG CÔNG HỘI NGÀY 7

Tổng Công Hội 46

Thầy chia sẻ với chúng tôi chủ đề “là Sư Huynh, một thách đố của phúc âm và truyền giáo”.

Chi tiết

NHẬT KÝ TỔNG CÔNG HỘI NGÀY 6

Tổng Công Hội 46

Sơ Rekha phân tích 3 kiểu lãnh đạo được mô tả trong Tin Mừng Gioan: Mục Tử Nhân Lành, người lãnh đạo phải phục vụ (hành động rửa chân), và người lãnh đạo của giao ước được đặt trong tương quan tình ...

Chi tiết

NHẬT KÝ TỔNG CÔNG HỘI NGÀY 5

Tổng Công Hội 46

Ngày nay chúng ta đã nhận thức được tầm quan trọng của việc can đảm đi qua “giai đoạn giao thời”...

Chi tiết

NHẬT KÝ TỔNG CÔNG HỘI NGÀY 4

Tổng Công Hội 46

Để viết nhật ký của ngày hôm nay, tôi bắt đầu bằng việc thừa nhận rằng những từ này sẽ không đủ để mô tả ý nghĩa sâu xa của những gì chúng tôi đã trải nghiệm trong ngày hôm nay tại TCH 46th của các ...

Chi tiết

NHẬT KÝ TỔNG CÔNG HỘI NGÀY 3

Tổng Công Hội 46

Có 3 điểm đáng lưu ý trong bài trình bày của Sr Maria Cimperman: (1) thanh thoát trong tình yêu, điểm này thường lặp đi lặp lại trong niềm vui tạ ơn, (2) nhận ra những tổn thương và các vết thương, ...

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật