12

Người Thầy Phải Hết Sức Nhiệt Thành Giúp Các Linh Hồn

Suy niệm Thánh Gioan La San

Vì lòng nhiệt thành nồng nàn lo cho phần rỗi linh hồn của những trẻ mà Anh Em dạy dỗ, phải khiến Anh Em cống hiến và hy sinh cả cuộc đời, hầu cung cấp cho chúng một nền giáo dục ...

Chi tiết

Thứ Bảy Tuần 4 Mùa Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

Người bảo các ông: “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng và nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông nên các ông không có thời giờ ăn uống nữa.

Chi tiết

Thánh Gioan Thiệt Mạng Vì Đấu Tranh Chống Tội

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em có ao ước gặp nhiều gian khổ, chịu nhiều sự bắt bớ, và cuối cùng mất mạng trong công tác, sau khi đã đem hết tâm lực để hủy diệt tội lỗi không?

Chi tiết

Thứ Sáu Tuần 4 Mùa Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục.

Chi tiết

Sự Vâng Lời Và Khiêm Nhường Của Đức Maria Trong Mầu Nhiệm Này

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em hãy học theo gương Mẹ: đừng muốn có bất cứ điều gì khác biệt so với người khác, không xin, cũng không muốn được miễn trừ trong việc thực thi luật Dòng.

Chi tiết

Thứ Năm Tuần 4 Mùa Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.

Chi tiết

Thứ Tư Tuần 4 Mùa Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi,

Chi tiết

Sự Sửa Phạt Rất Có Ích Cho Đứa Trẻ

Suy niệm Thánh Gioan La San

Vốn là bậc thầy hướng dẫn các học sinh, chính Anh Em phải đem hết khả năng chăm sóc, để chúng “được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang”.

Chi tiết

Thứ Ba Tuần 4 Mùa Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.

Chi tiết

Thứ Hai Tuần 4 Mùa Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

Anh cứ về nhà với thân nhân, và loan tin cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào.

Chi tiết

Những Kẻ Còn Giữ Đầu Óc Của Thế Gian Thì Chưa Chết Về Xác Thịt

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em đừng làm như những người Do Thái: sau khi thoát cảnh nô lệ, nhờ sự can thiệp đặc biệt của Thiên Chúa, họ đã không còn nhớ đến những nỗi cơ cực họ đã chịu, mà lại tiếc nuối những hành tỏi của ...

Chi tiết

Người Thầy Là Thừa Tác Viên Của Đức Giêsu Kitô

Suy niệm Thánh Gioan La San

Để có thể chu toàn bổn phận này với mức độ hoàn hảo và chính xác theo như Thiên Chúa yêu cầu, Anh Em hãy năng để cho Thần Khí của Chúa chúng ta thấm nhập...

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật