12

Thứ Ba tuần 26 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Khi đã tới ngày Ðức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem.

Chi tiết

Ước Vọng Của Đức Giêsu Kitô Khi Cận Kề Cái Chết

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em phải tích cực chia sớt phần đau khổ với Người; Anh Em hay tỏ ra xứng đáng với ân sủng này.

Chi tiết

Thứ Hai tuần 26 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con.

Chi tiết

Người Thầy Phải Thay Thế Các Phụ Huynh

Suy niệm Thánh Gioan La San

Trong đường hướng cẩn mật an bài hành vi của con người, Chúa Quan Phòng đã thay thế cha mẹ bằng những người có đủ kiến thức và lòng nhiệt thành, để đưa con trẻ đến sự nhận biết Thiên Chúa ...

Chi tiết

Phần Thưởng Cho Sự Phó Thác

Suy niệm Thánh Gioan La San

Khi Anh Em trao mình vào tay Thiên Chúa để cam chịu đủ điều tùy theo ý Người, và nếu Người vẫn để Anh Em trong sự đau khổ, hãy chắc chắn rằng Người sẽ ban ơn nâng đỡ

Chi tiết

Cảnh cáo lối sống vô cảm trước các bất hạnh của tha nhân - Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm C

Suy niệm Chúa Nhật

Lời Chúa của Chúa Nhật 26 C Mùa Thường Niên tiếp tục chủ đề tuần trước: số phận của mỗi người ở đời sau, tùy thuộc vào cách mình sử dụng tiền của khi đang còn sống ở trần thế. Tuy nhiên trọng điểm mà ...

Chi tiết

Thứ Bảy tuần 25 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Người nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.”

Chi tiết

Đức Giêsu Phó Thác Theo Thánh Ý Chúa Cha

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em hãy thờ lạy thái độ của Đức Giêsu Kitô, muốn theo đúng dự tính mà Thiên Chúa dành cho Người.

Chi tiết

Thứ Sáu tuần 25 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” [...] “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa.”

Chi tiết

Người Do Thái Căm Ghét Đức Giêsu

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em hãy chú ý đến sự thù ghét của người Do Thái đối với Đức Giêsu và cách mà Người chống lại họ, nhất là nhóm Biệt Phái, sẽ khiến Người phải tử vong.

Chi tiết

Thứ Năm tuần 25 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Còn vua Hê-rô-đê thì nói : “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?

Chi tiết

Thánh Gioan Thiệt Mạng Vì Đấu Tranh Chống Tội

Suy niệm Thánh Gioan La San

Anh Em có ao ước gặp nhiều gian khổ, chịu nhiều sự bắt bớ, và cuối cùng mất mạng trong công tác, sau khi đã đem hết tâm lực để hủy diệt tội lỗi không?

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật