12

Thứ Tư tuần 30 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào"

Chi tiết

Lòng Khiêm Hạ Của Chúa Giêsu Kitô Và Của Các Thánh

Suy niệm Thánh Gioan La San

Cả trong lẫn ngoài, Anh Em phải chọn sự khinh thị về phần mình, và lấy đó làm mãn nguyện. Anh Em có nhiều dịp để bị coi khinh, trong công tác và trong bậc sống của mình.

Chi tiết

THỨ BA TUẦN 30 Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.

Chi tiết

Vâng Phục Làm Cho Những Hành Động Nhỏ Nhất Nên Vĩ Đại

Suy niệm Thánh Gioan La San

Tất cả các hành động đó tự chúng như chẳng ra gì; nhưng khi chúng được thi hành với sự vâng phục, chúng trở thành những hành động cao cả, bởi vì đối tượng chúng nhắm là Thiên Chúa

Chi tiết

Thứ Hai tuần 30 Thường niên

Suy niệm hằng ngày

Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.

Chi tiết

Chúng Ta Phải Hành Xử Chỉ Vì Chúa Mà Thôi

Suy niệm Thánh Gioan La San

Ở đời sau, Thiên Chúa sẽ là mục tiêu và cùng đích của mọi hành động của Anh Em thế nào, thì ngay tại đời này, Người cũng phải giữ các đặc quyền ấy, nhất là trong ơn gọi của Anh Em, một bậc sống đòi ...

Chi tiết

Tu Sĩ Xét Nét Các Điều Lệnh

Suy niệm Thánh Gioan La San

Một người vâng lời thật sự, thì không khám xét gì cả, không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc tuân phục: đức tin chiếm đoạt tâm hồn người ấy.

Chi tiết

Lòng thương xót Chúa tha thứ, phục hồi tội nhân khổ đau bất hạnh - Chúa Nhật 29 Thường Niên năm B

Suy niệm Chúa Nhật

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người tội lỗi bất hạnh. Khổ đau là hậu quả của tội.

Chi tiết

THỨ BẢY TUẦN 29 Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".

Chi tiết

Sự Sám Hối Ngăn Ta Phạm Tội

Suy niệm Thánh Gioan La San

Hãy cảnh giác để khi Chúa ngự đến, Người sẽ không trách Anh Em...

Chi tiết

Thứ Sáu Tuần 29 Thường Niên

Suy niệm hằng ngày

Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?

Chi tiết

Các Vị Thánh Cả Đã Sợ Hãi Cuộc Phán Xét Này

Suy niệm Thánh Gioan La San

Các vị thánh cao cả mà còn lo sợ khi nghĩ về ngày khủng khiếp này, phương chi chúng ta là kẻ quá nguội lạnh trong việc phục vụ Thiên Chúa, quá kém cỏi khi thi hành nhiệm vụ, lại không cảm thấy phải ...

Chi tiết
Copyright © Tỉnh Dòng La San Việt Nam 2021. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật